Nadace ČEZ

Máme tu čest být jednou ze 650 organizací, které podpořila Nadace ČEZ při boji s koronavirem. 

nadace-cez-logo

Rychlá pomoc od Nadace ČEZ na boj s COVID-19: během dvou týdnů podpořila přes 650 projektů za více než 30 milionů korun. 

O pomoc jsme poprosili 6.4. 2020. Do několika hodin byla naše žádost o grant schválena a bylo nám darováno 50.000,-Kč. A tak jsme mohli naši pomoc pro bojovníky v první linii rozšířit od lékářů a personálu všech českých klinik popáleninové medicíny, mezi další hrdiny. Mezi hasiče hasičSkých záchranných sborů a sboru dobrovolných hasičů. 

Z daru jsem zakoupili šicí stroj, materiály na výrobu ochranných hasičských roušek, nanofiltry vyvinuté vědci Technické univerzity Liberec a materiál na výrobu ochranných 3D štítů.

Díky daru Nadace ČEZ a s její spoluprací jsme darovali celkem: 

1.025 ochranných roušek (300 roušek hasičských mužských, 70 dámských a 140 dětských – SDH dětské oddíly a děti profesionálních hasičů, 200 dětských: školy-prvňáčci a druháčci ZŠ, 100 dětských: dětské a azylové domovy, 100 roušek dětských + 500 nanofiltrů - dětem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým, senioři 55 roušek + 100 nanofiltrů, 60 roušek + 300 nanofiltrů - nemocní a ohrožení lidé)

100 ochranných 3D štítů

4.200 nanofiltrů  – vyvinutých na Technické univerzitě v Liberci. Odpovídající účinosti respirátorů FFP3

Více: http://pali.avalone.cz/news/210/50/D%C4%9Bkujeme-Nadaci-%C4%8CEZ--P%C3%81L%C3%8D-je-to-s-n%C3%A1mi.

Za dar velmi děkujeme a je nám velkou ctí s Nadací ČEZ spolupracovat. 

"Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň." - Nadace ČEZ, http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html

haswa

hasiči e www

haswc

haswd

hasiči aaa

nadace-cez-logo

S velkou úctou DĚKUJEME. 


 

Nadace ČEZ