Bojovníci AVALONE a plavba po Vltavě

Zveřejněno: 19.červenec 2020

V sobotu odpoledne jsme s popálenými bojovníky vyrazili na unikátní výlet - plavbu po Vltavě na replice historického voru.

Vory se po dlouhá staletí používaly k plavení dřeva. To šumavské bylo pro svou vysokou kvalitu vyhledávané až v daleké Anglii. Z lesů Šumavy je bylo proto potřeba dopravit do Hamburku a odtud dál do světa. A plavení dřeva z Šumavy do Hamburku, to byl několikadenní tvrdý úkol pro plavce, kteří z klád postavili desítky metrů dlouhý vor a ten potom plavili po Vltavě a dále po Labi. Když dřevo doplavili na místo, vory se rozebraly a plavci šli pěšky celou štreku zpět na vaziště, kde na ně čekalo další dřevo. Za jednu sezónu tak dokázaly tyto party většinou pěti plavců udělat i několik desítek tzv. rázů a zplavit mnoho tun dřeva.

Kolem splavných řek vznikaly už od středověku plavecké osady a hospody a také výtoně - místa, kde voraři museli odvázat a odevzdat část dřeva jako mýtnou naturální daň. V Kamýku na Vltavou, kudy se kdysi plavilo i 3.000 vorů ročně, dodnes existuje jedna taková stará plavecká hospoda, hospoda "U Krůtů". Rodina současného majitele, pana Václava Krůty, provozuje tuto hospodu již od roku 1701. Byl to právě pan Krůta, kdo přišel s nápadem, oživit zašlou slávu vorařského řemesla na Vltavě. Slovo dalo slovo, nápadu se ujal vyhlášený mistr historického řemesla tesařského pan Jiří Zdislav Jankovský a po čtrnáct dnů trvající stavbě se po 62 letech mohla opět uskutečnit plavba věrné repliky základního voru - tedy předáku s dvěma vesly, slabáku s posezením, ohništěm a pípou a zadáku s jedním veslem, který celý pramen uzavírá. Tato replika je dlouhá 50 metrů. Pamětníci plavění dřeva na Vltavě ale pamatují i 450 metrů dlouhé vory, kde plavené dřevo se navazovalo do jakýchsi "vagónků" mezi slabák a zadák.

Zhotovitel voru, pan mistr Jiří Zdislav Jankovský, se sám ujal role vrátného (kapitána plavby) a vozí návštěvníky na svém prameni již třetím rokem. Během plavby se neváhá s hosty podělit o dobrou náladu a spoustu zajímavostí z bohatého plaveckého řemesla.

Naši plavbu bohužel ukončil přívalový déšť, jinak bychom u ohně rádi naslouchali starým vorařským příběhům ještě dlouho po skončení plavby. Alespoň máme důvod se na vor znovu vrátit. Ten neskutečný romantický zážitek plavby po klidné majestátní řece a krásné příběhy točící se kolem dnes již zaniklého řemesla, děděného po staletí z otců na syny, si moc rádi zase zopakujeme.

vorwk

vorwg

vorwb

vorwj

 

vorwe

vorwd

Vltavo, Kamýku nad Vltavou, mistře Jankovský - DĚKUJEME 

 

 

 

 


 

Bojovníci AVALONE a plavba po Vltavě