Partnerství HZS ČR a AVALONE

Zveřejněno: 23.prosince 2021

Co může být jedno z nevyšších ocenění pro AVALONE, které se věnuje prevenci úrazů popálením a pomoci dětem po popáleninovém úrazu? Ve kterém jsou přímo děti a mladí lidé po těžkém úrazu popálením, jejich přátelé a blízcí?

SPOLUPRÁCE S HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM ČR.

Spolupráce HZS ČR a AVALONE byla zahájena. Je nám to obrovskou ctí.

Můžeme se těšit na společné veřejné akce i preventivní akce pro školy.

Hasičí HZS ČR posílí naše preventivní přednášky ve školách přímou účastí, ukázkami své techniky, své činnosti, společnými besedami.

Společně připravuje preventivní kalendář PÁLÍ! 2021. http://pali.avalone.cz/rockovy-kalendar-pali2020

Děti mohou soutěžit přes web HZS ČR a náš fb pravidelně každý měsíc o krásnou knihu Hasičské pohádky. Při zodpovídání otázek si rozšíří a prověří své znalosti z požární prevence a ochrany obyvatelstva. Tyto otázky pravidelně připravuje paní kpt. Martina Talichová, celostátní koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS ČR. https://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-zpravodajstvi-2020-rijen-soutez-o-hasicske-pohadky-2.aspx

A další krásná překvapení nás čekají. 

Hasiči, jste pro nás borci, hrdinové, kteří dennodenně, ve dne, v noci, doslova nasazujete své tak cenné životy, pro záchranu druhých. Takřka bez nároku na řádnou odměnu. Se svou obří silou, přesvědčením, odvahou a obrovským srdcem.

Víme, že každoročně několik z Vás zemře při výkonu své služby, či v přímé souvislosti s ní. Že za sebou tito hrdinové zanechají své žemy a malé děti. Že zemřou, aby jiní žili.

A přesto Vy ostatní jdete do boje zas. Každý den, každou noc. A navíc pomáháte dál a dál dalšími formami pomoci, tam kde je třeba. Při požárech, povodních, epidemiích,  autonehodách, v nemocnicích…Zachraňujete  popálené děti i dospělé. Moc si Vás vážíme.

Ze spolupráce máme obrovskou radost, je nám to velkou ctí. DĚKUJEME

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) je bezpečnostní sbor České republiky, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. HZS ČR plní úkoly v oblasti integrovaného záchranného systému, krizového řízení a požární ochrany.

Hasičský záchranný sbor ČR tvoří generální ředitelství, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, a dále pak 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany a Záchranný útvar HZS ČR.

Služební slib příslušníka zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život."  https://www.hzscr.cz/default.aspx

hasic ohen

hasiči e www

haswh

martinek x

 HZS ČR - DĚKUJEME za vše. 


 

Partnerství HZS ČR a AVALONE