"Všechny nás postřílí a umřeme," řeklo dítě po návratu ze školy.

Zveřejněno: 3.března 2022

"Můj vnuk mi volal ve 23 hod. a říkal, že se bojí, protože jim paní učitelka říkala, že bude válka, že Rusové mají největší atomovou bombu," svěřila se na fb babička malého chlapce. 

Naše děti již přes dva roky žijí ve strachu z covidové pandemie. Mají za sebou dva roky střídavých zavírání škol, vyhlašování nouzového stavu, distanční výuky, samoty, obav a strachu.  
Školy referují nárůst psychických obtíží i ztráty motivace. Krizové linky a služby jsou přetížené. Děti dnes ve škole ještě více než jindy potřebují zažívat bezpečné, podpůrné prostředí a dobré vztahy." - Lenka Hečková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Aniž by pro děti tato hrůza skončila, doslova z hodiny na hodinu je jim v mnohých školách do jejich duší, násilnou formou vtloukán další strach. Strach mnohem děsivější. Strach z války, z jaderných bomb, ze zabíjení Rusy, z hladu a smrti. 

Na facebooku se objevila otázka jedné maminky. "Malý dotaz pro ty, co mají děti školou povinné: Máte informace o tom, co probírají momentálně ve škole? Co konkrétně jim říkají učitelé?"

Odpovědi dalších maminek z celé ČR. 

"Ano, ve třetí třídě základní školy jim vykládají, jak jsou Rusové zlí a že vraždí nevinné lidi a učí je k nenávisti. Moje vnučka se mě doma na to dost často ptá, zda přijedou rusáci zabíjet i k nám."
"Syn přišel ze školy (7 třída - má volitelný jazyk ruštinu) - v hodině nic neprobírali, paní učitelka jim vykládala celou hodinu jak je Rusko špatná a zlá zem, jak ubližují Ukrajincům."
"Že si máme udělat zásoby, protože sem přijde válka a nebudeme mít co jíst. A kdo si nekoupí zásoby umře. Že nás všechny postřílí a umřeme."
"Můj vnuk mi volal ve 23 hod. a říkal, že se bojí, protože jim paní učitelka říkala, že bude válka, že Rusové mají největší atomovou bombu."

Takto jsou strašeny děti ve školách již několik dnů. Takřka hodinu, co hodinu. A to i přesto, že ministr školství Petr Gazdík, jasně prohlásil: DO ŠKOL VÁLEČNÉ NEPŘÁTELSTVÍ NEPATŘÍ. Na veřejných stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dále mmj. uvedl: 

„Na straně jedné Česká republika od počátku konfliktu podporuje demokratickou Ukrajinu, na straně druhé má však každá škola velmi těžký úkol – vytvářet společenství zdravých vztahů, budovat atmosféru spolupráce a vzájemného respektu, a tím eliminovat nenávist a nepřátelství mezi příslušníky různých národů žijících na území naší republiky. Prosím, nenechme negativní důsledky aktuálních válečných událostí vstupovat do vzdělávacího systému. Mějme neustále na paměti, že děti za chování dospělých nemohou a že důležitým úkolem škol je v těžkých historických obdobích posilovat zdravé vztahy. Do škol nepatří dělení na „my a oni“ ani válečné nepřátelství."

Veřejné mínění, podpora jedné či druhé strany, informační a mediální válka, těžko ověřitelná pravda a dělení společnosti na „my a oni" podle něj může negativně zasáhnout mínění a názory jak dospělých, tak i dětí. Chtěl bych Vás všechny tímto naléhavě požádat, abyste věnovali pozornost novým rizikům, která mohou následující dny přinést. Slovní či fyzické útoky, šikana, vzájemné napadání a obviňování, rozlišování národností na „hodné a zlé", lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti a další jevy, které válečné konflikty provázejí i na územích, kde se neválčí. Je nutné věnovat čas prevenci těchto jevů. V naší zemi lidská práva dodržujeme, respektujeme individualitu a jen pouhá příslušnost k národnosti nesmí být záminkou ke konfliktům,“ doplnil ministr školství."
Celé znění: https://www.msmt.cz/ministr-gazdik-do-skol-valecne-nepratelstvi-nepatri?fbclid=IwAR0kWZS0yK4i53qnghnOPWcU-la_GhblaKqTewW-Bd3-IJkdQJAt8qbwF6E

Chraňme naše děti. Jsou velmi křehké. Po fyzickéi psychické stránce. Naši ochranu potřebují. A nikdo jiný než-li my, dospělí, je neochrání. Své obavy a strachy si nechme pro sebe. A dětem dopřejme pokud možno co nejvíce šťastné dětství, bezstarostnost, radost ze života. Protože dětství netrvá zas tak dlouho. A strachů, obav, bojů a starostí, je v dospělosti čeká ještě dost a dost. 

Článek - děti strachy

Na životech dětí záleží. Děkuji všem lidem, pedagogům a školám, kteří činí dětem dětství bezpečným a krásným. 

Text. Iv. Nikitinská, foto: archiv AVALONE


 

"Všechny nás postřílí a umřeme," řeklo dítě po návratu ze školy.