Bojovníci bojovníkům - Vše dobré v roce 2023

Zveřejněno: 31.prosince 2022

Všem bojovníkům Avalone a jejich přátelům, tímto násobím přání do nového roku 2023. Přání pevného zdraví, štěstí a splnění všech přání, které nám bylo doručeno z Velení Armády ČR.

Toto vše krásné nám přeje brigádní generálka a předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity - Mgr. Lenka Šmerdová. Žena, která nám již tolik let pomáhá, podporuje a připravuje pro naše děti - bojovníky Avalone, tak krásné a silné akce.

gweneralka prani  b
gwgener-deti
http://pali.avalone.cz/news/262/50/Vojensk%C3%BD-den-s-voj%C3%A1ky-VeTer-a-pan%C3%AD-gener%C3%A1lkou

gw avalone
gwavaloneb
gwNedělní dopoledne
I generálové AČR mají dobré srdce - http://pali.avalone.cz/news/265/50/I-gener%C3%A1lov%C3%A9-A%C4%8CR-maj%C3%AD-velk%C3%A9-srdce

gwtonik
gwgeneral
Army den - http://pali.avalone.cz/news/305/50/Army-den-i-pro-na%C5%A1e-d%C4%9Bti-AVALONE

gwlidice a
LIDICE - http://pali.avalone.cz/news/267/50/D%C4%9Bti-AVALONE-spolu-s-voj%C3%A1ky-v-Pam%C3%A1tn%C3%ADku-Lidice

gwkrest tonik b
Křest Toníka - http://pali.avalone.cz/news/277/50/K%C5%99est-Ton%C3%ADka-jednoho-z-nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch-bojovn%C3%ADk%C5%AF

gwmartinek
Prague Harley Days - http://pali.avalone.cz/news/273/50/AVALONE-na-festivalu-Prague-Harley-Days
gw harlej
gwH.Davidson e

gwlidice b
gwLet b
Na palubě vojenského speciálu CASA C-295M - http://pali.avalone.cz/news/269/50/Na-palub%C4%9B-vojensk%C3%A9ho-speci%C3%A1lu-CASA-C-295M

gwlett c
gwNebe a
gwnebe xj
Paní generálko, DĚKUJEME. 
gw tonik
NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ. 

Text: Iv. Nikitinská - AVALONE


 

Bojovníci bojovníkům - Vše dobré v roce 2023