Nevíte, že pomoc existuje? Existuje. NRZP

Zveřejněno: 18.leden 2019

Děkujeme Národní radě osob se zdravotním postižením, konkrétně jejímu panu předsedovi Mgr. Václavu Krásovi a paní PhDr. Janě Petrové, vedoucí Poradny NRZP ČR v Plzni a krajské koordinátorce NRZP ČR pro Plzeňský kraj.


Děkujeme panu Mgr. V. Krásovi, že okamžitě odpověděl na písemnou prosbu o pomoc jednomu z největších bojovníků a hrdinů. Pomoc poskytl. A osobní poradenství a schůzku v jejich regionálním pracovišti.

Děkujeme paní PhDr. Janě Petrové, za její velmi přátelské přijetí, ochotu, trpělivost, velmi cenné rady a konkrétní pomoc. Paní doktorku Petrovou jsme navštívili osobně. Strávila s námi tolik času, aniž by musela. Nabídla tolik pomoci. Pomoci lidské, pomoci sociální.

 
Z jejich srdečnosti, zájmu, lidskosti a okamžité pomoci, jsme ohromeni, nadšeni a užaslí. Jsou to zkušení lidé, s ohromnými profesionálními znalostmi a s velkým srdcem. Chtějí a umí pomáhat. Pomáhají.

 
Dovedete si představit situaci, že se vrátíte po dvouletém, velmi těžkém a bolestivém boji z nemocnice zpět do syrovosti reálného světa? Z nemocnice, kam jste „spadli“ během jedné jediné setiny sekundy po strašlivém úrazu jako dítě a ze které jste po dvou letech vyjeli jako vítěz, na invalidním vozíku, jako dospělý člověk, bez poloviny svého těla, bez nohou? Kdy jste několikrát vyhráli svůj boj o život a několikrát vyhráli nad smrtí?

„Byl jsem ten nejšťastnější kluk na světě...Byl jsem nehorázně spokojený.“-D.K.

Najednou razantní skok do kruté reality.

Nevíte, kde bydlet. Nevíte, kde sehnat peníze na invalidní vozík, na péči, na pomůcky, na přepravu...Nevíte, kam se obrátit o pomoc.

Nevíte, že pomoc existuje.


EXISTUJE.
Národní rada osob se zdravotním postižením. http://www.nrzp.cz/

Pan Mgr. Václav Krása. http://www.vaclavkrasa.cz/kontakt.html

Paní PhDr. Jana Petrová. Regionální pracoviště NRZP ČR pro Plzeňský kraj


DĚKUJEME. S hlubokou úctou děkujeme. 

 

Denny b Bona Via

 (Foto: Dan před úrazem)

nar. rada www

 

 

 

 


 

Nevíte, že pomoc existuje? Existuje. NRZP