• ga.jpg
 • gb.jpg
 • gb1.jpg
 • gc.jpg
 • gc1.jpg
 • gd.jpg
 • gd1.jpg
 • ge.jpg
 • ge1.jpg
 • ggl.jpg
 • gg1.jpg
 • gh.jpg
 • gh1.jpg
 • gi.jpg
 • gi1.jpg
 • gj.jpg
 • gj1.jpg
 • gl.jpg
 • gm.jpg
 • gn.jpg
 • gn1.jpg
 • go.jpg
 • gp.jpg
 • gr.jpg
 • gs (2).jpg
 • gt.jpg
 • gu.jpg
 • gu1.jpg
 • gv.jpg
 • gw.jpg
 • gzz.jpg
 • gzzz.jpg
 • gzzzz.jpg
 • gzzzzz.jpg
 • gzz1.jpg
 • gzz3.jpg
 • gz1.jpg

Multimediální preventivní kampaň PÁLÍ!

95% úrazů popálením lze předejít!

Interaktivní a multimediální přednášky a besedy o popáleninovém úrazu, které nabízíme, jsou určeny pro školy, školky, dětské domovy, mateřská centra, azylové domy pro matky s dětmi, ale i pro širokou veřejnost.

Přednášky jsou připraveny v interaktivní formě s využitím multimediálních prostředků. Propojili jsme mluvené slovo, hudbu, videa se silnými příběhy popálených dětí, jejich vyprávění, fotografie a umění. Dítě do problematiky pronikne také pomocí autentického vyprávění zraněných dětí o jejich bolesti, boji a naději.
Posluchač se při přednášce dozví fakta o popáleninovém úrazu. O příčinách a celoživotních, fatálních následcích. O první pomoci a léčbě. O prevenci.
O tom, jak se ochránit před opařením horkými tekutinami, popálením ohněm a úrazem elektrickým proudem. Jak ochránit sebe i druhé.
Některých přednášek se zúčastní i popálené děti a jejich rodiče, které zodpoví případné otázky v následné diskuzi.

Pomůžeme-li prevencí ochránit alespoň jedno jediné dítě od nezměrné bolesti, nepředstavitelného utrpení, od fatálních následků a celoživotního postižení a traumatu, tak náš společný boj má smysl.

pali-plg

Poděkování

PRAŽSKÁ  VYSOKÁ  ŠKOLA  PSYCHOSOCIÁLNÍCH  STUDIÍ 

Fakta o popáleninových úrazech, hrdinné příběhy popálených dětí a mladých lidí, informace o naší činnosti, smělé plány a vize v oblasti psychologické a sociální pomoci lidem po popáleninovém traumatu a jejich blízkým, nám dovolili dne 25.5. 2018 přednést a vyslechli studenti psychologie Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Děkujeme studentům tak nádherného a zárověň těžkého oboru za krásné přijetí, pozornost, náměty, nápady, další spolupráci  a paní  Mgr. Lucie Vackové, Ph.D., za umožnění tuto přednášku uskutečnit a za pomoc při její realizaci. 

http://http://www.pvsps.cz//

PVSPS

 

STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ  ČERVENÝ  HRÁDEK 

Dne 21.3. 2018 se uskutečnila přednáška "Pálí!" pro mladé muže, kteří se rozhodli vyučit se zlatému řemeslu. Pro budoucí odborníky, kteří nám budou umět postavit dům, opravit auta, zavést vodoinstalaci, vyrobit cokoliv ze železa. Máte náš obdiv.
Moc Vám děkujeme za Vaši pozornost, spolupráci, ohlasy a Váš potlesk.

Velmi děkujeme panu řediteli Mgr. Josefu Nádvorníkovi, za umožnění tuto akci zrealizovat.
http://www.souch.sedlcany.cz/

Za Avalone Iv. Nikitinská

ČH Pálí b

 

ch1

chb

chc

chm

chk

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  PROPOJENÍ  SEDLČANY 

Děkujeme ZŠ Propojení Sedlčany a jejím žákům, za umožnění přednášky „Pálí!“, dne 19.2.2018 za jejich velkou pozornost, spolupráci, vřelost a krásné ohlasy.
http://www.propojeni.cz/

a přednáška Sedlčany c

A projekt fota

a přednáška Sedlčany d

 

a ohlasy a

 

a ohlasy b – kopie

a ohlasy d – kopie

 

DĚTSKÝ  DOMOV  S  NAŘÍZENOU  ÚSTAVNÍ   VÝCHOVNOU  PÉČÍ  SEDLEC-PRČICE 

Děkuji za krásné přijetí ,velkou pozornost a upřímné ohlasy, při přednášce „Pálí!“ dívkám a chlapcům z dětského domova Sedlec-Prčice, kterou mi dovolili prezentovat dne 14.2.2018.
http://ddsedlec.cz/ 

a sedlč aff

 

DD Sedlec

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  DAVLE 

Děkujeme ZŠ Davle a jejím všem žákům, za jejich spolupráci, pozornost a srdečnost, při přednáškách "Pálí!", které se uskutečnily dne 21.12.2017.
https://www.zs-davle.cz/

Avalone Pálí to fb přednáška b

a sedlc ba

a sedlc dd

x ohlas y

 x ohlas x