Letní tábor v Březí

Preventivní program PÁLÍ!  jsme poprvé "dovezli" na letní tábor, na polosamotu, do kouzelné přírody Českého Meránu. Do nádherného, útulného, rodinného prostředí starodávného statku "Na Hrbech", http://hrby.cz/

Program "PÁLÍ!" vyprávějící o boji při popáleninových úrazech, o o boji proti popáleninovým úrazům, o prevenci a 1.pomoci. A také o lidskosti, odvaze, hrdinství a touze pomáhat druhým. 

DĚKUJEME všem dětem, že se programu zúčastnily, ač nemusely. Že byly tak pozorné, i když mají prázdniny. Že se do programu tak statečně zapojily, spolupracovaly, komunikovaly, hledaly řešení při otázkách o prevenci, 1.pomoci. Že je v nich touha pomáhat, jak jen je v jejich silách. A ty síly rostou, spolu s nimi. 

DĚKUJEME všem vedoucím tábora, že nám umožnili program uskutečnit. 

DĚKUJEME panu Jiřímu Ložkovi, majiteli tohoto nádherného statku, za jeho srdečné přijetí, pomoc s technikou a zapůjčení jeho nádherných prostor. 

Jsme vděční dětem, vedoucím i panu majiteli, za silný a dojemný dar, který nám předali po skončení přednášky. Dar, kterým nás ohromili a doslova rozslzeli dojetím. Darovali nám drahé kamínky, přívěšek s Madonkou a vybraných 1612,-Kč. Částku věnovanou naši činnost a program PÁLÍ!.  Okamžitě jsme rozhodli, že tento dar ještě znásobíme a uspořádáme dětem po popáleninovém úrazu mimořádný ozdravný pobyt v této nádherné krajině a tábor navštívíme. V nejbližších dnech. A protože dobro se násobí, na otočku jsme všem dětem z tohoto tábora ještě v noci dovezli naše placky PÁLÍ!

Jsme přesvědčeni, že žádné z těchto dětí neutrpí úraz popálením. Že v případě, stanou-li se svědky, budou umět podat okamžitou 1.pomoc a přivolat pomoc další. A je nám obrovskou ctí, že se všichni přidali k naší kampani PÁLÍ! NÁS TO TAKY, stali se součástí naší činnosti a šíří prevenci s námi dál a dál. O této akci a vše další, co se v ní zrodilo a díky ní se uskuteční, Vás brzy budeme informovat mnohem více. 

Byl to pro nás silný a ohromující zážitek. DĚKUJEME. 

březí www a

březí www c

Březí www  b

březí www d

Březí www aa

březí www e

březí www  f

březí dar

PLACKY WWW

březí www g

 


 

Letní tábor v Březí