S obrovskou radostí, velkou hrdostí a odpovědností, oznamujeme světu zahájení spolupráce Velitelství teritoria a AVALONE.
Děkujeme veliteli Velitelství teritoria, panu plukovníku gšt. Antonínu Genserovi za pomoc, spolupráci a vyjádření podpory.
Je nám to velkou ctí a velmi si spolupráce vážíme. DĚKUJEME! 

VTR-Tabor---Avalone

Velitelství teritoria (VeTer) je taktickým organizačním útvarem v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR jako velící prvek teritoriálních sil.  Je nadřízeno Krajským vojenským velitelstvím (KVV).

Velitelství teritoria odpovídá za zabezpečení působností VeTer a KVV vůči subjektům státní správy a samosprávy, mimo zajištění činností spojených s výkonem státní správy. Velitelství řídí spolupráci s územními orgány státní správy a samosprávy při zabezpečování obrany a řeší společně s nimi otázky krizového řízení. VeTer koordinuje procesy související s výstavbou AZ v podřízenosti KVV.

Hlavní úkoly teritoriálních sil:

- zajišťování teritoriální obrany;
- participace na plnění úkolů AČR v rámci krizového řízení;
- zajišťování podpory spojeneckých jednotek na vlastním území (úkoly HNS);
- plnění úkolů operační přípravy státního území (OPSÚ);
- mobilizační doplňování ozbrojených sil;
- zajišťování institutu dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v míru;
- výkon státní správy;
- příprava občanů k obraně státu (POKOS).

Více: http://www.veter.army.cz/


 

Velitelství teritoria v Táboře partner AVALONE