1.ZŠ Sedlčany, II. stupeň

Po velmi úspěšné 1. části preventivního programu prevence popáleninových úrazů "PÁLÍ" pro všechny děti 1.stupně I.ZŠ Sedlčany, pokračoval náš preventivní program ve dnech 5.11. a 8.11. 2018 také pro všechny děti 2. stupně této školy. V první části žáci byli seznámeni s fakty o lidském těle. O jeho dokonalosti, o jeho kráse. Následně o popáleninových úrazech. Fakta byla doplňována vyprávěním a videopříběhy  dětí, které tento strašlivý úraz překonaly. Vyprávěním o jejich bolesti, hrdinství, odvaze. O to s větší chutí se poté žáci pustili do následné výuky prevence a poskytnutí 1. pomoci. Odmítali i přestávky. A protože nejen pohádky mají končit dobře, ale i všechny opravdové příběhy, proto i poslední část našeho programu je vždy věnována dobru a naději. Vyprávění o šíření pomoci dětem po popáleninovém úrazu. O šíření informací o těchto devastujících úrazech osobně i přes sociální sítě. O lidech a organizacích, které se přidali k naší kampani "PÁLÍ! nás to taky" a šíří pomoc společně námi dál. K šíření a pomoci se následně přidali i žáci. Šířením i sdílením. Celé třídy i se svými učiteli. Skupinky i odvážní jednotlivci.  A učinili i další velkou pomoc. Za získané finance bude uskutečněn ozdravný pobyt pro děti po popáleninovém úrazu v naší krásné krajině. O tomto pobytu budeme školu informovat. 

Na dětech, ač přicházejí do nádherného věku puberty a blíží se mílovými kroky k dospělosti, během přednášky byl vidět velký zájem o toto tak vážné téma. Prožívali radost z vyprávění o uzdravení dětí, ale prožívali i jejich bolest. Byl vidět jejich úsměv, ale i slzy. Ač jsou tak mladí a nádherně "bezstarostní", mají  v sobě cit, dobro, a velkou touhu pomáhat. Moc jim za to děkujeme. 

Jsme přesvědčeni o tom, že nyní všichni tito žáci budou patřit do skupiny těch, kteří tento úraz nikdy neutrpí. Protože...95% úrazů z popálení lze předejít. Jsme přesvědčeni o tom, že nyní žáci této školy se nikdy nebudou posmívat komukoliv, jakkoliv zraněnému, zjizvenému. A za to vše, za umožnění našeho preventivního programu pro všechny  žáky, pro 500 dětí od prvních do devátých tříd, s hlubokou úctou  DĚKUJEME CELÉMU VEDENÍ A VŠEM PEDAGOGŮM TÉTO ŠKOLY.  

xzssedlc.druhýst.fwww

xzssedlc.druhýst.kwww

xzssedlc.druhýsywww

xZSSedlc.druhýstwww

xzssedlc.druhýst.dwww

xzssedlc.druhýst.bwww

xzssedlc.druhýst.ffwww

xzssedlc.druhýst.ewww

xzssedlc.druhýst.ggwww

xzssedlcdruhýstWWW

xzssedlc.druhýst.gwww

Přednáškám přidal své kouzlo také jeden z popálených bojovníků a zároveň žáků této školy. Filipe, DĚKUJEME! 

zswww6

 

zsw2

xzssedlc.druhýst.jwwwy

havziwww


 

1.ZŠ Sedlčany, II. stupeň