Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Rytířka českého lékařského stavu.

Vynikající lékařka, skvělá pedagožka a vědkyně, mimořádná osobnost v oboru popáleninové medicíny, který založila a rozvíjela. Emeritní přednostka Kliniky popáleninové medicíny. Respektovaná žena a uznávaná autorita u nás i ve světě. Prosadila popáleninou medicínu jako samostatný, ale přitom multidisciplinární obor.

"Prvním úkolem je umožnit přežití postižených, což se daří díky pokroku v kritické medicíně, která snížila častou mortalitu nemocných, takže mnozí popálení s primárně infaustní prognózou přežívají...
Druhým úkolem – stejně závažným – je zabránit tzv. sociální smrti. To znamená umožnit pacientovi zařazení do života, což vyžaduje dlouhodobou rehabilitaci fyzickou i psychickou...Nedílnou součástí tohoto principu je i psychologická podpora nejen popáleného pacienta, ale i jeho rodinných příslušníků a dalších blízkých." - prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Dílo paní profesorky Königové je pro nás obrovskou inspirací a ona sama velkým vzorem. K jejímu odkazu se vždy budeme hlásit a snažit se jej naplnit.


 

Prof. MUDr. R. Königová, CSc.