Mgr. Václav Krása

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Český politik. V 90. letech 20.století poslanec České národní rady a Poslanecké sněmovny.
Neúnavný bojovník za práva lidí se zdravotním postižením. http://www.vaclavkrasa.cz/zivotopis.html

 „Již 30 let se věnuji problematice osob se zdravotním postižením, jejichž práva a zájmy hájím v oblasti tvorby legislativy, tedy na té nejvyšší úrovni. Národní radu osob se zdravotním postižením ČR zastupuji v rámci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Podvýboru pro sociální služby a osoby zdravotně postižené, Řídícího výboru Národního rozvojového programu Mobility pro všechny, Zdravotně sociální komise předsednictva Svazu měst a obcí ČR a v Pacientské radě Ministerstva zdravotnictví ČR".- V. Krása


Od roku 2002 je pan Mgr. Václav Krása předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

 http://www.nrzp.cz/homepage.html

Celostátní organizace zastupující zájmy OZP, působící jako poradní orgán vládního výboru pro zdravotně postižené.V každém kraji má svoje profesionální pracoviště. Obecným cílem je zlepšení prostředí pro integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Realizace tohoto úkolu je prostřednictvím zlepšování života lidí se zdravotním postižením v jednotlivých oblastech jejich života.
Poradny NRZP ČR nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální poradenství v mnoha oblastech. Více zde: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech/1356-projekt-poradenstvi-nrzp-cr.html


 

Mgr. Václav Krása