Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.

Původní profesí fyzioterapeutka, tomuto oboru se věnovala 12 let. Poté vystudovala sociální práci se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS), kde získala kompletní daseinsanalytické psychoterapeutické vzdělání.

Od roku 2010 působí jako pedagog a odborný asistent na PVŠPS. Věnuje se daseinsanalytické psychoterapii, aktivně působí v České daseinsanalytické společnosti a je také členkou Rakouské daseinsanalytické společnosti. Doktorát z filosofie získala na Univerzitě Karlově v roce 2017. V současné době si rozšiřuje psychoterapeutické vzdělání v Rakouském daseinsanalytickém institutu ve Vídni.

V oblasti daseinsanalýzy působí ve třech oblastech. V rámci prevence a poradenství realizuje společně se studenty PVŠPS (obory sociální práce a psychologie) pravidelná poradenská daseinsanalytická setkání se žáky ZŠ, která jsou zaměřena na prevenci a léčbu šikany. V oblasti psychoterapie působí jako koterapeutka na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset, při které v roce 2014 založila společně s PhDr. Karlem Balcarem CSc. nejprve dětskou psychoterapeutickou skupinu orientovanou na pomoc dětem, které prožily šikanu a od roku 2018 také i rodičovskou skupinu.

„Moderní civilizace by měla rozmanitými způsoby podporovat a chránit nejzranitelnější a nejnadějnější část svého pramenného základu, jenž je utvářen dvěma pouze zdánlivě opačnými a vzdálenými póĺy - seniory a dětmi. V podstatě jde o kultivaci lidské otevřenosti a porozumění principům zrození a smrti, které člověka a jeho bytí ve světě nejen zakotvují, ale mohou jej také inspirovat k tvůrčí plnosti." - VACKOVÁ Lucie


 

Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.