OSA

OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

spustil v roce 2010 grantový program Partnerství a zájem o něj stále roste. Jedná se o projekt, jehož prostřednictvím OSA podporuje zastupované autory a jejich tvorbu, hledá nové talenty a v neposlední řadě pomáhá charitativním projektům. Za dobu fungování grantový program pomohl zrealizovat přes 1 700 hudebních projektů.

„Snažíme se finančně přispívat jak na pravidelně podporované hudební aktivity, tak na nově vznikající projekty, mezi které se charitativní rockový kalendář Pálí! 2020 řadí. Těší nás, že můžeme být součástí realizace tohoto dobročinného počinu, na který jsme přispěli částkou 51.000,-Kč,“ říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA. „Jsme hrdí na naše autory, kteří se do přípravy kalendáře zapojili a kteří tak pomáhají šířit osvětu v oblasti prevence proti úrazům popálením zejména dětí a dospívající mládeže," dodává.

 O OSA

Ochranný svaz autorský je soukromý profesní spolek se 100letou tradicí, který si založili samotní autoři hudebních děl v roce 1919. Jedním ze zakládajících členů byl například Karel Hašler. OSA je kolektivní správce, který má oprávnění zastupovat autory a nakladatele hudebních děl od Ministerstva kultury ČR na základě autorského zákona. OSA zkracuje vzdálenost mezi tvůrci hudby a těmi, kteří hudbu používají při svém podnikání. Zprostředkovává uživatelům hudby licenční smlouvy na užití autorsky chráněných hudebních děl více jak 3,5 milionu autorů všech žánrů z celého světa, z čehož je více než 9 tisíc domácích. Díky grantovému projektu Partnerství podporuje OSA více než 250 hudebních projektů za rok.

https://www.osa.cz/granty-partnerstvi/

osa logo web

S velkou ctí děkujeme OSA za pomoc a spolupráci. 

 


 

OSA