Motto: Ochraňovat děti, by mělo být přirozeností každého člověka. Stejně tak pomáhat těm dětem, které se ochránit nepodařilo." -I.Nikitinská

Preventivní program PÁLÍ!

Interaktivní a multimediální přednášky a besedy o popáleninovém úrazu, které nabízíme, jsou určeny pro školy, školky, dětské domovy, mateřská centra, azylové domy pro matky s dětmi, ale i pro širokou veřejnost. 

95% úrazů popálením lze předejít. Ochráníme-li společně jedno jediné dítě od strašlivé bolesti a celoživotních jizev na těle i na duši, tak naše snaha má smysl

Je třeba dětem před úrazy nastavit záchrannou síť.
Ukázat krásu lidského těla, nádheru a vzácnost života.
Ukázat, že se to vše může během jedné jediné setiny sekundy změnit.
Ukázat následky.
To si děti uloží do paměti. Ne slova a poučky. Ty jedním uchem vpustí a druhým vypustí.

Přednášky jsou připraveny v interaktivní formě s využitím multimediálních prostředků. Propojili jsme mluvené slovo, hudbu, videa se silnými příběhy popálených dětí, jejich vyprávění, fotografie a umění. Dítě do problematiky pronikne také pomocí autentického vyprávění zraněných dětí o jejich bolesti, boji a naději.
Posluchač se při přednášce dozví fakta o popáleninovém úrazu. O příčinách a celoživotních, fatálních následcích. O první pomoci a léčbě. O prevenci.
O tom, jak se ochránit před opařením horkými tekutinami, popálením ohněm a úrazem elektrickým proudem. Jak ochránit sebe i druhé.
Některých přednášek se zúčastní i popálené děti a jejich rodiče, které zodpoví případné otázky v následné diskuzi.

pali-plg

zssw1

zsw2

zsw3

zsw1b

zsw1a

zsw5

ch1

chb

chc

chm

chk

a ohlasy a

a ohlasy b – kopie

a ohlasy d – kopie

DD Sedlec

x ohlas y

x ohlas x