Úrazu popálením se můžeš vyhnout když:

xl www prevence

Pamatuj, že 95% úrazů popálením se vůbec nemusí stát!

PREVENCE POPÁLENINOVÝCH ÚRAZŮ

ÚRAZŮM POPÁLENÍM SE MŮŽEŠ VYHNOUT, KDYŽ:

S horkými nápoji a potravinami manipuluješ opatrně.

Do vany napouštíš vždy nejprve studenou vodu.

Neskáčeš přes oheň a držíš se od něj v bezpečné vzdálenosti.

Nešplháš na sloupy elektrického vedení ani na střechy odstavených vagónů a lokomotiv.

Drátů elektrického vedení spadlých na zem se nedotýkáš.

Před požárem co nejrychleji utečeš do bezpečí.

Neschováváš se před ohněm ve skříni nebo pod postelí.

Nemanipuluješ s benzínem a nezkoušíš, co všechno hoří a bouchá.

Od ohně, horkých nápojů a elektřiny se raději držíš dál.ÚRAZŮM POPÁLENÍM U VAŠICH DĚTÍ PŘEDEJDETE, KDYŽ:

S dítětem v náručí nebudete pít horké nápoje, jíst horkou polévku či vařit.

Při vaření otočíte hrnec a pánev držáky tak, aby na ně dítě nedosáhlo.

Odstraníte ubrusy.

Při napouštění vody do vany napustíte nejprve studenou. Teplotu vody vyzkoušíte dříve, než do ní dítě vložíte.

Nebudete nechávat děti samotné ve vaně a zamezíte jim kontakt s kohoutky.

Bojler na ohřívání vody nastavíte max. na teplotu 49 °C.

Zamezíte dětem přístup k elektrickým šňůrám od spotřebičů, k rychlovarné konvici, k vařiči a sporáku.

Zápalky a zapalovače budete před dětmi schovávat.

U ohýnku budete dítě vždy pečlivě hlídat před možným pádem do ohně.

Pyrotechniku dětem nedovolíte používat.

Benzín, ředidla, jiné hořlaviny a chemické čistící prostředky uložíte mimo dosah dětí.

Elektrické zásuvky zajistíte kryty.

Byt či dům zajistíte kouřovým hlásičem.

Naučíte děti, že při případném požáru mají hned utíkat pryč. Ne se schovat pod postel, do skříně apod. Právě tak malé děti často při požáru umírají – schovají se.

95% ÚRAZŮ POPÁLENÍM SE VŮBEC NEMUSÍ STÁT.