První pomoc

Když se někdo popálí, opaří nebo zraní elektrickým proudem:

  • Zamez dalšímu působení zdroje popálení, či opaření.
  • Při hoření osobu poval a koulej po zemi, či polej vodou.
  • Uhas a opatrně sejmi hořící oděv.
  • Opatrně sejmi oděv prosáklý vařící tekutinou.
  • Přiškvařený oděv nikdy z těla neodstraňuj!
  • Při poranění elektrickým proudem s maximální opatrností přeruš kontakt zraněného se zdrojem proudu.
  • Opatrně sejmi ozdoby – prstýnky, řetízky, apod.
  • Chlaď popálené plochy studenou vodou.

Vždy volej rychlou zdravotnickou pomoc na telefonním čísle 112

pp.png