Prevence a pomoc po popáleninovém úrazu

Úraz popálením znamená nezměrné bolesti a tragické následky na těle i na duši po celý život.

Oblasti činnosti AVALONE z.s. v oblasti popáleninové péče

I. Krizová intervence pro těžce popálené děti, jejich rodiče a blízké

Bezprostředně po popáleninovém úrazu prožívají rodiče a blízké okolí popáleného dítěte šok,
psychické zhroucení, zoufalství a dostávají se do často neřešitelných životních situací. Neví kam a
na koho se obrátit o pomoc.
Avalone poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc, poradenství a psychosociální asistenci,
nejen pro popáleného pacienta, ale i pro jeho rodinné příslušníky a blízké.

II. Podpora dětí po popáleninových úrazech v rizikovém věku 15+

Po překonání úrazového traumatu dochází u dětí s viditelnými následky po popáleninovém úrazu k
druhotné traumatizaci a bezprostřednímu ohrožení tzv. sociální smrtí.
Avalone pořádá pro tyto děti zážitkové programy, poskytuje jim podporu a poradenství a pomáhá
jim tak integrovat se zpět do zdravé společnosti.

III. Primární prevence popáleninových úrazů

Ročně utrpí v ČR úraz popálením, který vyžaduje zásah lékaře, přes 100.000 lidí. Přes 300 lidí
každý den. Z toho – cca 140 dětí každý den. 95% úrazů popálením lze předejít.
Avalone realizuje primárně preventivní programy pro děti a mládež, které poutavou multimediální
formou seznamují s příčinami a tragickými důsledky popáleninových úrazů, jak jim předejít a jak
poskytnout 1.pomoc, když už k úrazu dojde.

pali_01.jpg