Pomáháme zabránit tzv. sociální smrti

Pomoci popálenému pacientovi zařadit se zpět do života, to vyžaduje dlouhodobou rehabilitaci fyzickou, ale i psychickou...
(prof. MUDr. Radana Königová, CSc.)

Integrační program

Po překonání úrazového traumatu dochází u dětí s viditelnými následky po popáleninovém úrazu k druhotné
traumatizaci. K traumatizaci způsobené necitlivým chováním lidí, se kterými se po propuštění z nemocnice v
běžném životě setkávají.

Místo návratu do života tak dochází k ještě větší izolaci, která může dospět až k tzv. sociální smrti.

Ačkoliv do puberty zvládají děti své trvalé poškození subjektivně lépe než teenageři, i ony velmi špatně nesou nepříznivé reakce svého okolí (posměch, izolaci,apod.) na svá zjevná postižení. V pubertě pak děti začnou tyto trvalé následky naplno vnímat jako zdroj svého nezměrného duševního utrpení, které je často nad jejich síly. Tyto děti jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin sebevražedným jednáním.

Pomocí individuální práce, terapií, zážitkových a sebezkušenostních aktivit se snažíme popáleným teenagerům pomoci

  • získat zpět svou sebeúctu a hrdost
  • naučit se mít rád sebe i své zjizvené tělo
  • naučit se kontaktu s ostatními lidmi, umět reagovat na urážky a posměch
  • být členem širší komunity, se kterou prožijí krásné životní zážitky, legraci a radost
  • přijmout minulost, radovat se ze současnosti a těšit se na budoucnost. 

Cílem našich integračních programů je ochránit děti po popáleninovém úrazu od tzv.sociální smrti, aby mohli žít, sice s
devastujícími a trvalými následky na těle i na duši, ale přesto plnohodnotný život.

pali_03.jpg