Maranatha

je křesťanská organizace založená v roce 2002 Radimem Passerem. Název pochází z aramejštiny a jeho doslovný překlad zní „Pán přichází“. Jejím posláním je sdílet naději, která je spojena s osobou Pána Ježíše Krista. Je to naděje „na plnohodnotnější životy, lepší vztahy, zdravější životní styl a v nadčasovém pohledu naděje, že smrtí vše nekončí a že skrze víru v Ježíše Krista se mohou lidé těšit na věčný život ve světě bez bolesti, zla a smrti."


Motto: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův,
jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti."


Radim Passer -  je hluboce věřícím křesťanem – členem Církve adventistů sedmého dne. Jeho obrácení na víru souvisí s úmrtím prvorozeného syna Maxe, který v důsledku těžké nemoci několik měsíců po svém narození zemřel.  O svém životě podnikání a víry hovoří na biblických přednáškách.  V souladu se svou vírou vybudoval v rámci BB Centra křesťanskou střední, mateřskou i základní školu Elijáš, spravována českým sdružením Církve adventistů sedmého dne. Vyjadřuje otevřeně své názory k současné situaci na politické scéně i v celé české společnosti.


„Existoval a existuje pouze jeden důvod, který mne před lety vedl k založení organizace Maranatha. Tím důvodem je naše radost napomáhat co nejvíce lidem na cestě k životu věčnému." R. Passer

maranatha www

S úctou děkujeme za pomoc a spolupráci. 


 

Maranatha