Roušky, 3D štíty a nanofiltry HZS Olomouckého kraje

Zveřejněno: 5.května 2020

Díky daru Nadace ČEZ ochraňujeme další hasiče, tentokrát Olomouckého kraje. Ochrannými rouškami, 3D štíty, nanofiltry. Přidali jsme také dámské roušky pro maminky a manželky hasičů a dětské roušky s veselými obrázky pro jejich děti. 

Hasiči HZS Olomouckého kraje, nejen že zachraňují, ale velmi podporují i náš boj proti úrazům popálením. S naší kampaní PÁLÍ! NÁS TO TAKY. Pro nás je to jedno z největších ocenění, které se nám dostalo. http://pali.avalone.cz/news/110/50/HZS-Olomouck%C3%A9ho-kraje/d,Template1200-news-detail-kampan

Hasič z HZS Olomouckého kraje, pan Jan Huňat, který sám přežil těžký úraz popálením, se stal garantem našeho preventivního programu PÁLÍ a bojuje v prevenci  s námi.

„Chci vám pomáhat. Osvěta v tomto je příliš malá. Resuscitace je důležitá. Ale prevence je důležitějsí!!!!"  http://pali.avalone.cz/news/111/50/Jan-Hu%C5%88at-HZS-OL/d,Template1200-news-detail-spoluprace

Hasiči nás chrání celý svůj život. Při záchraně našich životů, riskují život svůj a osud svých rodin.  Je nám ctí, že jsme jim alespoň takovýmto dárkem mohli vyjádřit svou úctu k nim. 


DĚKUJEME NADACI ĆEZ, že nám svou podporou umožnila hasiče, jejich maminky, ženy a děti, ochránit. 

hasiči e www

haswc

stitwa

brnowb

hasic ohen

hasiči c www

hasiči d www

JSME RÁDI, ŽE VÁS MÁME. DĚKUJEME! 

KALENDÁR FILIP VITEZ


 

Roušky, 3D štíty a nanofiltry HZS Olomouckého kraje