Roušky pro dobrovolné hasiče SDH

Zveřejněno: 28.května 2020

Děkujeme všem hasičům, že riskují své životy pro naše životy. Za to, že nás chrání. Děkujeme Vám naším způsobem. Bylo nám ctí, ve spolupráci s Nadací ČEZ, http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html,    do různých krajů ČR, různých SDH darovat ochranné hasičské roušky, ochranné 3D štíty a nanofiltry. Ať Vás chrání! 
Sbory dobrovolných hasičů.

Muži i ženy, kteří dobrovolně, bez nároku na odměnu, po své práci, ve svém volném čase, chrání naše životy a vše ostatní. Hasí požáry, zasahují při povodních, při dalších živelných pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech a poskytují i jinou technickou pomoc.

Starají se o technické vybavení svého sboru. O auta, hasičské zařízení, hadice. Připravují se, trénují, zdokonalují se.

Spolupůsobí také při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.

V ČR oficiálně máme 359.116 registrovaných dobrovolných hasičů. V celkem 7.662 Sborech dobrovolných hasičů. V jejich radách je také i 61 205 dětí a mládeže ve věku do 18 let, které se připravují na svou hasičskou činnost.

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou základní jednotkou SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka.  SDH v blízkém okolí se sdružují v okrscích, ze kterých se skládá Okresní sdružení hasičů (počet 78) a čtrnáct Krajských sdružení hasičů.

Pro hasiče jsme připravili drobný způsob našeho poděkování. Ve spolupráci s ČEZ jsme pro SDH připravili hasičské ochranné bavlněné roušky, s kapsou na nanofiltr. Ochranné štíty. Nanofiltry.

Hasiči, jsme moc rádi, že Vás máme. Děkujeme Vám, že nás chráníte.

hasic ohen

haswc

haswd

sdh libín

sdh libín b

SDH Nechvalice-big

 
Sbor dobrovolných hasičů SDH Libíň – Středočeský kraj. Darováno celkem 20 roušek, 300 nanofiltrů

Sbor dobrovolných hasičů SDH Třebnice – Středočeský kraj. Darováno celkem 50 roušek, 300 nanofiltrů

Sbor dobrovolných hasičů SDH Luže – Pardubický kraj. Darováno celkem 90 roušek, 500 nanofiltrů

Sbor dobrovolných hasičů SDH Oříkov – Středočeský kraj. Darováno celkem 30 roušek, 300 nanofiltrů

Sbor dobrovolných hasičů SDH Děčín-Křešice – Ústecký kraj. Darováno celkem 10 roušek, 200 nanofiltrů

Sbor dobrovolných hasičů SDH Mšené Lázně-Vrbice – Ústecký  kraj. Darováno celkem 10 roušek, 100 nanofiltrů

Sbor dobrovolných hasičů SDH Nechvalice - Středočeský kraj. Darováno 20 celkem 20 roušek, 100 nanofiltrů

 


 

Roušky pro dobrovolné hasiče SDH