Spolupráce SDH Luže a AVALONE

Zveřejněno: 20.července 2020

Je nám ctí oznámit spolupráci s dobrovolnými hasiči v Lužích. Velmi moc si důvěry a spolupráce vážíme. 

S hasiči SDH Luže jsme se seznámili na akci v Lužích, věnovanou uctění památky plukovníka Josefa Koukala, letce RAF. Letce, který ve 2.sv. válce bojoval za naše životy. Za naši svobodu. Za náš národ. Jako stíhač v RAF. Zúčastnil se bitvy o Británii. Při bojích utrpěl těžký úraz popálením. Více: http://pali.avalone.cz/news/191/50/AVALONE-se-sv%C3%BDm-projektem-P%C3%81L%C3%8D-v-Lu%C5%BEi

A s nadšením připravujeme a plánujeme nové a další společné akce. 

SPOLEČNĚ ZA STAV 0! 0 - počet uhořelých a popálených dětí. 

sdh luže

sdh luže b

Je nám velkou ctí. DĚKUJEME

 


 

Spolupráce SDH Luže a AVALONE