NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ - kampaň AVALONE

Zveřejněno: 1.září 2020

Naši kampaň NA ŽIVOTĚ ZÁLEŽÍ v současné době můžete podpořit svým pohybem. Přes mobilní aplikaci  https://pomahejpohybem.cz/.
Díky této aplikaci má každý z nás možnost vlastním pohybem určit, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ podpořit.
Aplikaci si stáhnete do mobilu. Při pohybu zapnete. Bude Vám počítat spotřebované kalorie, čas, tempo, rychlost a hlavně – generovat BODY. Které pak můžete věnovat např. našemu projektu NA ŽIVOTĚ DĚTÍ ZÁLEŽÍ.

ChildLivesMatter-orig vetši

Dítě je zázrak. Dar. Dětský život je velmi křehký. Stačí setina sekundy a skončí. Děti je třeba chránit. A pomáhat těm, které se ochránit nepodařilo.

kabat-vyzva www

NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ

Součásti kampaně:

Preventivní kalendář PÁLÍ! 2021http://pali.avalone.cz/rockovy-kalendar-pali2020

Preventivní program PÁLÍ! do škol, dětských domovů, výchovných ústavů:  http://pali.avalone.cz/primarni-prevence

Preventivní program PÁLÍ! pro veřejnost: Dny zdraví, hudební festivaly, hasičské soutěže, sportovní utkání: http://pali.avalone.cz/novinky

Preventivní pořady, rozhovory a besedy v TV a v rozhlasuhttp://pali.avalone.cz/news/183/50/P%C3%81L%C3%8D-a-bojovn%C3%ADci-AVALONE-v-TV-%C3%93%C4%8Dko-po%C5%99ad-DRIVE

Preventivní články v tisku a na sociálních sítíchhttp://pali.avalone.cz/napsali-o-nas

Preventivní putovní výstavyhttp://pali.avalone.cz/news/191/50/AVALONE-se-sv%C3%BDm-projektem-P%C3%81L%C3%8D-v-Lu%C5%BEi

NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ. SPOLEČNĚ ZA STAV 0! 

martinek x

PROČ? 

Popáleniny jsou nejtěžší a nejtragičtější úrazy. Vyznačují se vysokou úmrtností. U dětí téměř vždy znamenají bezprostřední ohrožení života. Jsou typem poranění kůže či tkáně, způsobené teplem, elektřinou, chemickými látkami, třením nebo zářením.

Přibližně 300.000 lidí ročně ve světě zemře na následky úrazy popálením. V EU umírá každým rokem 1.700 dětí na následky popáleninových úrazů. 

V ČR každý rok utrpí úraz popálením v rozsahu vyžadujícím ošetření lékaře přes 100.000 lidí. Z toho 45.000 dětí. Každé 4 minutu se během dne popálí jedno dítě. Popálení a opaření jsou třetím nejčastějším smrtelným úrazem u dětí. Děti, které tyto úrazy přežijí, mají často dlouhodobé následky. Na těle i na duši. 

95% těchto úrazů lze předejít. 

Ve srovnání se státy, kde je rozvinutá prevence, má ČR více než dvojnásobnou úrazovost. ČR se řadí mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů. Preventivní programy ve světě výrazně snížili počet případů vážných popálenin. 

Jsme bojovníci AVALONE. Sami po popáleninovém úrazu. A naši blízcí a přátelé. Nyní chráníme další a další děti, aby nezažily bolest a tak strašné následky jako my. A pomáháme těm, které se ochránit nepodařilo. 

Již v tom nejsme sami. Vítejte v AVALONE. Je nám ctí. 

Tomášek a jeho tatínek. Děkujeme za důvěru a  nádherné fotky. 

martinek c

martinek b

DĚKUJEME za jakoukoliv další pomoc. Kontakt: iv@avalone.cz, tel.: 702960090, transparentní účet AVALONE: 2901779401 / 2010, Majitel účtu: „AVALONE”, název účtu: „AVALONE” https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901779401

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za krásné fotografie do kampaně paní fotografce Elizabeth Janouškové, https://www.elizabethjanouskova.cz/

Děkujeme za svolení se zveřejněním rodinných fotografií rodiné Lalákové a malinkému Tomáškovi, který je ozdobou fotografie a zázrakem svých rodičů. A jehož tatínek je doopravdický profesionální hasič. 

Děkujeme panu fotografovi Martinu Šoltysovi, který s námi trpělivě pracuje a fotí fotografie do preventivního kalendáře PÁLÍ! 2021: http://martinphoto.cz/

Citovaná literatura: Radana Königová a kol.: Komplexní léčba popáleninového traumatu, Praha 2010. Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb. Aktuální údaje úrazovosti dětí v ČR. Národní registr dětských úrazů. Spolek Bolíto. MARX, John. Rosen's emergency medicine: concept and clinical practice. 7th vyd. Philadelphia: Mosby/Elsevier, 2010

 


 

NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ - kampaň AVALONE