LAFLUENCE to PÁLÍ taky! Děkujeme

Zveřejněno: 14.October 2020

 Je nám velkou ctí, že nás oslovila firma LAFLUENCE a nabídla svou pomoc, své lidské i profesionální zkušenosti, své jméno a čas, k záchraně dětí. V šíření naší výzvy PÁLÍ! - NA ŽIVOTĚ DĚTÍ ZÁLEŽÍ. 

Výzvy k záchraně nejen Matěje a Toníka bojujících s leukémií, Ale všech dětí a dospělých, jejichž jedinou nadějí na záchranu je transplantace kostní dřeně. Výzvy k zapsání se do Českého národního registru dárců dřeně. Výzvy k darování života. 
A nejen to! Společnost Lafluence nám pomůže také se šířením prevence vzniku popálenin u dětí. 

"Jsme tým technologických, businessových a startupových nadšenců, inovátorů, podnikatelů, sportovců a influencerů… kteří si umínili změnit způsob jakým se dělá marketing a vytvořili online tech platformu, která propojuje firmy s online tvůrci (Youtubery, Instagramery, bloggery)"

                                                     Love what you do & Influence what’s hot

Česká platforma Lafluence se ve formě online tržiště zaměřuje na propojování značek s tvůrci obsahu jako například influencery, instagramery, blogery či youtubery. Cílem Lafluence je výrazně zefektivnit odvětví Influencer marketingu prostřednictvím technologie.             
„Vznikli jsme asi před dvěma lety a za tu dobu se zaregistrovalo asi 1300 influencerů a asi 700 kampaní bylo spuštěných." - Peter Varga, zakladatel Lafluence

Lafluencewaaa

"Nejtěžší je poskládat věci podle důležitosti" - Josef Matějka, Advisory board Lafluence 

Je snad něco důležitějšího než život dítěte? Je skvělé, že k jeho záchraně se přidávají odborníci z různých oborů. Jejich energie, přesvědčení, zkušenosti, nové nápady a vize nám pomohou dosáhnout společného cíle. Děkujeme! 

Leukemie - Dárci k. d. www

ChildLivesMatter-orig vetši

Rozhovor s Peterem Vargou, zakladatelem Lafluence, o budoucnosti a trendech v influencer marketingu.

https://lafluence.com/

 

                                                         


 

LAFLUENCE to PÁLÍ taky! Děkujeme