Děti AVALONE spolu s vojáky v Památníku Lidice

Zveřejněno: 23.srpna 2021

Bojovníci Avalone v Památníku Lidice

DĚKUJEME Památníku Lidice za pozvání a za tak silný a krásný den. S tak bohatým programem, který pro nás vytvořili ve spolupráci s Policií ČR a s vojáky Armády České republiky - Velitelství teritoria v Táboře. K tomu všemu jsme se osobně setkali s ředitelem Památníku Lidice PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D., MBA a předsedkyní Vojenského fondu solidarity brigádní generálkou Mgr. Lenkou Šmerdovou.

Byl to pro nás všechny nezapomenutelný den. Děti byly nadšeny z programu. Ze soutěží, her, výher, z ukázek umění opravdových vojenských psů a koní.

A my rodiče?

Když jsme procházeli po zemi, kde ještě nedávno, běhaly s radostí a bez starostí, malé lidické děti, které pak byly brutálně, bezdůvodně mučeny a zavražděny v plynových komorách, jejich tatínkové postříleni brutálněji jak zvířata a maminky mučeny a ve většině případů zabity, tak kromě bezmoci a lítosti, se Vám rojí v hlavě tisíce dalších myšlenek.

A o to s větší radostí a novým pocitem jsem se pak vracela ke svému synu Filipovi a k celé naší skupince dětí, ze které zněl dětský smích. K dětem, které bezstarostně a s radostí soutěžily a věnovaly se krásnému programu, které pro ně připravili zástupci Památníku Lidice.

S vědomím, že naše štěstí, radost a bezpečnost, není samozřejmostí na celý život. Je třeba si vážit každého dne. Zajištovat bezpečnost. A vážit si ještě o to více našich vojáků, policistů a všech, kteří naši bezpečnost a obranu dennodenně zajišťují. 

Více slovy zástupců Památníku Lidice:

V neděli 15. 8. 2021 navštívily Památník Lidice děti za spolku Avalone.

Památník Lidice ve spolupráci s Policií ČR a s vojáky z Velitelství teritoria v Táboře připravil program pro těžce nemocné děti ze spolku Avalone. Avalone je nestátní nezisková organice, která sdružuje popálené děti a děti s poruchou krvetvorby.

Děti se setkaly s ředitelem Památníku Lidice PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D., MBA a předsedkyní Vojenského fondu solidarity brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou.

Na zahradě Lidické galerie děti zhlédly práci policejních psů a koní. Prohlédly si Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu, jejímž ústředním tématem je „Robot a umělá inteligence“ a mohly si vyrobit vlastního robota. Nakonec navštívily lidický Rodinný dům č. p. 116 se stálou expozicí věnovanou výstavbě nových Lidic, jejich architektuře, bytové kultuře a každodennímu životu. Zájemci také absolvovali komentovanou prohlídku pietního území. Na závěr děti obdržely našeho dětského průvodce „Lidice. Procházka starou vesnicí“.

Děkujeme dětem a jejich doprovodu za návštěvu a příjemně strávenou neděli. Policii ČR děkujeme za vstřícnou spolupráci. Těšíme se na další návštěvu. Zdroj: https://www.lidice-memorial.cz/

lidice wa

lidice wděti

Lidice wb

lidice wg

lidice wll

lidice wo

Lidice wc

lidice wk

lidice w j

lidice wm

lidice wv

lidice wu

lidice wr

lidice ws

lidice w i

lidice wt

DĚKUJEME Památníku Lidice, panu řediteli PhDr. Eduardu Stehlíkovi, Ph.D., MBA, předsedkyni Vojenského fondu solidarity brigádní generálce Mgr. Lence Šmerdové, podplukovnici Miroslavě Štenclové, kapitánce Simoně Pizůrové, štábnímu praporčíkovi Janu Rekovi, praporčíku Petru Němcovi, všem zástupcům Památníku Lidice, Armádě ČR a Policii České republiky.

Moc si celého dne vážíme. Bylo nám velkou ctí.

NEZAPOMENEME!

Za Avalone - Iv. Nikitinská
Foto: Marie Pospíšilová - více: https://pos3-14silova.rajce.idnes.cz/Lidice_15.8/1500182578?

lidice wh

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Děti AVALONE spolu s vojáky v Památníku Lidice