PÁLÍ! to i nejmenší žáčky prvního stupně ZŠ

Zveřejněno: 27.března 2022

"Moc se mi líbí, jak pomáháte dětem a dospělým, kteří se popálili. A také, jak jim dodáváte odvahu to zvládnout. Jste hodní, že varujete ještě nepopálené lidi. Pokračujte v tom! PÁLÍ!" - vzkaz žáčka
1. stupně ZŠ pro nás - Avalone a pro všechny, kdo nás podporují.

Reportáž z programu PÁLÍ pro mrňouse na 1. stupni ZŠ Kosova Hora. 

Avalone představilo preventivní program "PÁLÍ!" bojující proti popáleninovým úrazům u dětí v ZŠ Kosova Hora všem žákům. Ohlasy dětí hovoří slovy jasnějšími, než bychom dokázali říci mi dospělí.
Patří PÁLÍ do škol? PATŘÍ. Děti chtějí být chráněny.

Jak zapůsobil program PÁLÍ na paní učitelku Kateřinu Matouškovou ze ZŠ Kosova Hora?
"Základní škola Kosova Hora pořádá pro své žáky řadu zábavných i poučných akcí a besed. Letos v zimě jsme se zaměřili na prevenci popáleninových úrazů. A koho jiného si pozvat, než spolek Avalone, které je z našeho regionu a této oblasti se dlouhodobě věnuje. Přijela ředitelka spolku paní Ivana  Nikitinská a představila svůj program PÁLÍ! postupně ve všech ročnících. Program sestává z vyprávění mnoha příběhů, které mají jedno společné. Jsou o dětech, které utrpěly vážné popáleniny. Ať už vlastní neopatrností, nebo nešťastnou náhodou. Z fotografií a videí se dozvídáme nejen, co se přihodilo, ale především, co následovalo. Jsme bezprostředními diváky zdlouhavé a bolestivé léčby, která s sebou nese mnoho nástrah, utrpení, krizí, a která postupuje jen velice pomalu. Úraz popálením změní život nejen postiženému, ale celé jeho rodině. Věřím, že po zážitku v podobě programu PÁLÍ! má každý už navždy jiný pohled na "nápady okamžiku". Už si dovede lépe představit možné důsledky svého nerozvážného jednání. A doufám, že také dovede zastavit kamarády, pokud by se chtěli pouštět do něčeho nebezpečného. Protože už ví, že malér se může přihodit i přes všechnu opatrnost světa.
Na závěr bych ráda doplnila, že přestože byly příběhy hodně silné a smutné, beseda vyzněla pozitivně. Děti si odnášely laskavost vůči dětem z příběhů. A také naději, že už budou vědět, jak se chránit."  - Kateřina Matoušková

wohlasy KHa

wohlasy KHfa

wohlasy KHb

kosova hora 1b

wohlasy KHe

wkh v

wohlasy KHc

wkh xi

wohlasy KHi

wkh xj

wohlasy KHe

wkh s

wohlasy KHd

wkh xe

wohlasy KHg

wkh t

wohlasy KHk

wkh xa

kosova hora 1e

wohlasy KHp

NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ
Objednání programu PÁLÍ do škol Vašich dětí, či žáků:
iv@avalone.cz, tel: 702960090, www.avalone.cz, Iv Tara Nikitinská
Podpora programu PÁLÍ: 2901779401 / 2010 - transparentní účet AVALONE - heslo PÁLÍ
Objednáním, či podporou nám moc pomůžete.

 

 


 

PÁLÍ! to i nejmenší žáčky prvního stupně ZŠ