AVALONE z.s.

Věnujeme se pomoci dětem, handicapovaným lidem a lidem na sklonku života.

Kdo jsme a co děláme

AVALONE z.s. je nestátní nezisková organizace, registrovaná dne 14. 12. 2010 Ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení. Od. 1.1.2014 byla právní forma sdružení změna zapsaný spolek

Ne každý z nás má to životní štěstí, žít zdravý, spokojený, šťastný život. Utrpení prožívají jak děti, tak dospívající, dospělí, i lidé na sklonku svého života. Kdykoliv může jakékoliv neštěstí potkat kohokoliv z nás. Ztráta zdraví, setkání se s agresí, ztráta domova, nejbližšího…
V ten moment nastává čas pro druhé, čas pomoci. Pomoci jakýmkoliv dobrým skutkem, slovem, lidským sdílením. 

V r. 2014 utrpěl těžký úraz popálenin náš tehdy pětiletý syn Filip. Tehdy se krom jiné začal psát nový příběh Avalone. Příběh, který začal nepředstavitelnou bolestí, největším strachem a beznadějí. Ve kterém však vítězí stále více a více  naděje, dobro, přátelství, hrdinství a pomoc dalších a dalších lidí. Příběh, který se stává krásným, nekonečným, má bohatý děj a vstupuje do něj čím dál více hrdinných postav.  Příběh, jehož postavou se muže stát každý z nás. 

Vítejte v Avalone 

Nabízíme popopáleninovou péči v následujících oblastech:

I. Krizová intervence pro těžce popálené děti, jejich rodiče a blízké

Bezprostředně po popáleninovém úrazu prožívají rodiče a blízké okolí popáleného dítěte šok, psychické zhroucení, zoufalství a dostávají se do často neřešitelných životních situací. Neví kam a na koho se obrátit o pomoc.
Avalone poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc, poradenství a psychosociální asistenci, nejen pro popáleného pacienta, ale i pro jeho rodinné příslušníky a blízké.

II. Podpora dětí po popáleninových úrazech v rizikovém věku 15+

Po překonání úrazového traumatu dochází u dětí s viditelnými následky po popáleninovém úrazu k druhotné traumatizaci a bezprostřednímu ohrožení tzv. sociální smrtí.
Avalone z.s. pořádá pro tyto děti zážitkové programy, poskytuje jim podporu a poradenství a pomáhá jim tak integrovat se zpět do zdravé společnosti.

III. Primární prevence popáleninových úrazů

Ročně utrpí v ČR úraz popálením, který vyžaduje zásah lékaře, přes 100.000 lidí. Přes 300 lidí každý den. Z toho – cca 140 dětí každý den. 95% úrazů popálením lze předejít.
Avalone realizuje primárně preventivní programy pro děti a mládež, které poutavou multimediální formou seznamují s příčinami a tragickými důsledky popáleninových úrazů, jak jim předejít a jak poskytnout 1.pomoc, když už k úrazu dojde.

IV. Podpůrná terapie

Pomáháme také terapiemi. Psychoterapií, včetně expresivních terapií, terapií pomocí pohybu a tance, dramaterapií, muzikoterapií, arteterapií, zooterapií.

 

Iv. Nikitinská Čermáková

Já a Fííí lázně

Vzdělání
Psychoterapeutická fakulta Pražské vysoké školy psychosociálních studií. 
Lektor tance, trenér tanečních disciplín - v.p.a. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Semináře a workshopy 
Taneční pohybová terapie s dětmi – Dr. Suzi Tortora BC-DMT, C.M.A., LCAT, LMHC, tanečně pohybová psychoterapeutka,zakladatelka a ředitelka centra pro pohyb, hudbu a tanec „Dancing Dialogue Healing &Expressive Arts PLCC“.
Tanec 5 rytmů – Adam Barley, anglický tanečník, terapeut, workshop Evoluce. Muzikoterapie - rozvoj osobnosti hudebním mediem – Mgr. Jitka Pejřimovská, muzikoterapeut, evropský supervizor v muzikoterapii. Systemová muzikoterapie.
Rogersovská psychoterapie. Gestalt terapie. Fenomenologie. Neverbální techniky v psychoterapii. Komunikační techniky a dovednosti. Řešení konfliktů vyjednáváním. 

Dobrovolnictví (od roku 2010) 
Dětský domov – muzikoterapie, terapie pomocí pohybu a tance, arteterapie, zooterapie,
Třída pro tělesně a duševně handicapované dětí – muzikoterapie, terapie pomocí pohybu a tance, zooterapie
Domov důchodců – terapie pomocí pohybu a tance, muzikoterapie, arterapie, zooterapie
Hospic – zooterapie, muzikoterapie 

Členství 
Muzikoterapeutický institut České republiky

Mgr. Michal Nikitinský

Míša

IT technik, koordinátor sebepoznávacích zážitkových programů. 

Vzdělání
Obor Informatika a informační systémy na Ostravské Univerzitě v Ostravě.

Praxe
Spoluzakladatel terénních programů Harm Reduction a kontaktního centra Kappa Help pro drogově závislé v Hranicích.
Terénní a kontaktní pracovník KKC KAPPA v Hranicích (1997-2000).

Spoluzakladatel občanského sdružení M2M (dnes Escala z.s.), zaměřeného na realizaci zážitkových programů s orientací na komunikaci, sebepoznávání a kvalitní mezilidské vztahy.
Aktivní lektor zážitkových sebezkušenoistních programů M2M (1999-2002).

Učitel a protidrogový koordinátor na základní škole (2000-2002).

Od roku 2015 dobrovolník v Avalone z.s. 

Margareta Veselá DiS. 

Margaret

Vzdělání
Absoloventka taneční konzervatoře Duncan Centre Conservatory.
Institut vzdělávání VISK - obor pedagogika.

Praxe
Pedagog tance, tanečnice, taneční lektorka, choreografka. 
Učitelka tanečního oboru v Základní umělecké škole.
Lektorka tanečních kroužků na základních a středních školách. 

Dobrovolník v AVALONE z.s. od r. 2010