AVALONE z.s.

Věnujeme se pomoci dětem, handicapovaným lidem a lidem na sklonku života.

Kdo jsme a co děláme

AVALONE z.s. je nestátní nezisková organizace, registrovaná dne 14. 12. 2010 Ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení. Od. 1.1.2014 byla právní forma sdružení změna zapsaný spolek

Činnost je zaměřena na pomoc dětem, handicapovaným lidem a lidem na sklonku jejich života. Od roku 2014, po těžkém úrazu popálením tehdy pětiletého syna zakladatelky, se začala psát nová kapitola AVALONE. 

Hlavní činnost AVALONE: 

POMOC DĚTEM PO TĚŽKÉM ÚRAZU POPÁLENÍM A JEJICH RODINÁM. V oblasti psychosociální. 

- krizová intervence pro těžce popálené děti, jejich rodiče a blízké
- podpora dětí po popáleninových úrazech 

POMOC DĚTEM ZDRAVÝM-PREVENCÍ. 95% úrazů popálením lze předejít. Ve srovnání se státy, kde je rozvinutá úrazová prevence, má ČR více než dvojnásobnou dětskou úrazovost. Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů. (Údaj ministerstva zdravotnictví, r. 2019). Stejně jako např. Mexiko, Jižní Korea. 

Podaří-li se nám od strašlivého utrpení ochránit jedno jediné dítě, či pomoci dítěti po devastujícím popáleninovém úrazu, naše činnost a snaha má smysl. 

V r. 2014 utrpěl těžký úraz popálenin náš tehdy pětiletý syn Filip. Tehdy se krom jiné začal psát nový příběh Avalone. Příběh, který začal nepředstavitelnou bolestí, největším strachem a beznadějí. Ve kterém však vítězí stále více a více  naděje, dobro, přátelství, hrdinství a pomoc dalších a dalších lidí. Příběh, který se stává krásným, nekonečným, má bohatý děj a vstupuje do něj čím dál více hrdinných postav.  Příběh, jehož postavou se muže stát každý z nás. 

Vítejte v Avalone 

Iv. Nikitinská 

Já a Fííí lázně

Vzdělání
Psychoterapeutická fakulta Pražské vysoké školy psychosociálních studií. 
Lektor tance, trenér tanečních disciplín - v.p.a. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Semináře a workshopy 
Řešení konfliktů vyjednáváním - Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Taneční pohybová terapie s dětmi – Dr. Suzi Tortora BC-DMT, C.M.A., LCAT, LMHC, tanečně pohybová psychoterapeutka,zakladatelka a ředitelka centra pro pohyb, hudbu a tanec „Dancing Dialogue Healing &Expressive Arts PLCC“.
Tanec 5 rytmů – Adam Barley, anglický tanečník, terapeut, workshop Evoluce.
Muzikoterapie - rozvoj osobnosti hudebním mediem – Mgr. Jitka Pejřimovská, muzikoterapeut, evropský supervizor v muzikoterapii. Systemová muzikoterapie.
Rogersovská psychoterapie. Gestalt terapie. Fenomenologie. Neverbální techniky v psychoterapii. Komunikační techniky a dovednosti. 

Dobrovolnictví (od roku 2010) 
Dětský domov – muzikoterapie, terapie pomocí pohybu a tance, arteterapie, zooterapie,
Třída pro tělesně a duševně handicapované dětí – muzikoterapie, terapie pomocí pohybu a tance, zooterapie
Domov důchodců – terapie pomocí pohybu a tance, muzikoterapie, arterapie, zooterapie
Hospic – zooterapie, muzikoterapie 
14.10. 2010 - založení org. AVALONE

Členství 
AVALONE - zakladatel, předseda, statutární orgán
Muzikoterapeutický institut České republiky - zakládající člen

Daniel "Denny" Křeček

Denny malé

Jeden z nejstatečnějších lidí světa. Denny ve svých 17-ti letech utrpěl těžký úraz elektrickým proudem a popálením. Popáleniny na 75% těla.  Při úrazu padal  z výšky, zlomil páteř a ochrnul. I přes tu všechnu bolest se cítil být "nehorázeně spokojeným mladým klukem". Po návratu domů však boj pokračoval. Odumírání levé nohy. Amputace levé nohy. Nepřestávající vysoké horečky. Odumírání pravé nohy. Amputace pravé nohy.  Neustálé horečky. Septické stavy. Odumírání všech svalů, tkání a kostí v pánvi...Jediná naděje, radikální řešení. Hemikorporektomice. Odstranění celé spodní části těla, včetně pánve. Naděje na život 50/50. 

Denny přežil. A nyní všechny své síly, ohromné síly, dává do boje proti těmto strašným úrazům.

Celý příběh Dennyho: http://pali.avalone.cz/news/79/50/Denny/d,Template1200-news-detail-bojovnici

Margareta Veselá, DiS. 

Margaret

Vzdělání
Absoloventka taneční konzervatoře Duncan Centre Conservatory.
Institut vzdělávání VISK - obor pedagogika.

Praxe
Pedagog tance, tanečnice, taneční lektorka, choreografka. 
Učitelka tanečního oboru v Základní umělecké škole.
Lektorka tanečních kroužků na základních a středních školách. 

Dobrovolník v AVALONE z.s. od r. 2010

Poskytujeme popáleninovou péči v následujících oblastech:

I. Krizová intervence pro těžce popálené děti, jejich rodiče a blízké

Bezprostředně po popáleninovém úrazu prožívají rodiče a blízké okolí popáleného dítěte šok, psychické zhroucení, zoufalství a dostávají se do často neřešitelných životních situací. Neví kam a na koho se obrátit o pomoc.
Avalone poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc, poradenství a psychosociální asistenci, nejen pro popáleného pacienta, ale i pro jeho rodinné příslušníky a blízké.

II. Podpora dětí po popáleninových úrazech v rizikovém věku 13+

Po překonání úrazového traumatu dochází u dětí s viditelnými následky po popáleninovém úrazu k druhotné traumatizaci a bezprostřednímu ohrožení tzv. sociální smrtí.
Avalone z.s. pořádá pro tyto děti zážitkové programy, poskytuje jim podporu a poradenství a pomáhá jim tak integrovat se zpět do zdravé společnosti.

III. Primární prevence popáleninových úrazů

Ročně utrpí v ČR úraz popálením, který vyžaduje zásah lékaře, přes 100.000 lidí. Přes 300 lidí každý den. Z toho – cca 140 dětí každý den. 95% úrazů popálením lze předejít.
Avalone realizuje primárně preventivní programy pro děti a mládež, které poutavou multimediální formou seznamují s příčinami a tragickými důsledky popáleninových úrazů, jak jim předejít a jak poskytnout 1.pomoc, když už k úrazu dojde.

IV. Podpůrná terapie

Pomáháme také terapiemi. Psychoterapií, včetně expresivních terapií, terapií pomocí pohybu a tance, dramaterapií, muzikoterapií, arteterapií, zooterapií.