Úrazu popálením se můžeš vyhnout když:

  • S horkými nápoji a potravinami manipuluješ opatrně.
  • Do vany napouštíš vždy nejprve studenou vodu.
  • Neskáčeš přes oheň a držíš se od něj v bezpečné vzdálenosti.
  • Nešplháš na sloupy elektrického vedení, ani na střechy odstavených vagónů a lokomotiv.
  • Drátů elektrického vedení, spadlých na zem, se nedotýkáš.
  • Před požárem co nejrychleji utečeš do bezpečí. Neschováváš se před ohněm ve skříni nebo pod postelí.
  • Nemanipuluješ s benzínem a nezkoušíš co všechno hoří a bouchá.
  • Od ohně, horkých věcí a elektřiny se raději držíš dál.

    Pamatuj, že 95% úrazů popálením se vůbec nemusí stát!