Hustopečský Rarášek

Je nám obrovskou ctí přijmout podporu a pomoc od tak maličkých dětí. Velmi nás to dojalo.

Je krásné vidět ty maličké zdravé, šťastné, v pohybu a v tanci. O to více si uvědomujeme nutnosti a potřebnosti takové „rarášky“ ochraňovat před strašnými úrazy popálením. Děkujeme všem, kdo bojují s námi. Má to smysl.

 rarasek
"Dětský folklorní soubor Hustopečský Rarášek pracuje pod vedením Martiny Urbanové v Hustopečích nad Bečvou.

Soubor vznikl v roce 2014 jako zájmový kroužek při zdejší základní škole pod vedením Marty Santovjákové Gerlíkové. Veřejnosti se soubor poprvé představil při zahájení festivalového večera mezinárodního folklórního festivalu Babí léto 2014 na zámku v Hustopečích nad Bečvou. V současnosti má soubor 18 dětí ve věku od čtyř do třinácti let a působí již nezávisle na základní škole a za podpory rodičů našich dětí. Soubor čerpá a volně zpracovává lidovou látku zejména z oblasti Valašska s cílem seznámit děti s lidovými písničkami, tanci, hrami a lidovými zvyky.

Děti v souboru nacvičily několik pásem lidových písní a tanců, která průběžně doplňují dalšími prvky. S těmito pásmy pak vystupují při příležitosti kulturních událostí v Hustopečích a okolí. Přehled jednotlivých pásem včetně záznamů z vystoupení naleznete dále na našem webu. Schůzky souboru nejsou jen o drilu a nacvičování na vystoupení. Hrajeme si, nebo jen tak zpíváme pro radost. Děti také samy připravují veškeré rekvizity pro vystoupení, ať už se jedná o mařenu, dožínkový věnec, fanfrnoch a další." - http://www.hustopecsky-rarasek.cz/

Rarášek b

rarasek d

rarasek c

rarášek d

Moc Vám DĚKUJEME maličtí Rarášsci za tak obrovskou pomoc a podporu. Je nám to velkou ctí. 


 

Hustopečský Rarášek