Velmi moc si vážíme jakékoliv formy pomoci. Čest, dobro a odvaha ochraňovat děti a pomáhat, v nás je. 

Je nám velkou ctí přivítat v našem boji muže, který chrání naši vlast a je kdykoliv za nás připraven bojovat. Člověka, který svou každodenní prací v nemocnici pomáhá nemocným. Člověka, který nás pravidelně každý měsíc finančně podporuje, zúčastňuje se s námi akcí, pomáhá s organizací. 

Pan Mgr. Jaroslav Frič

"Je mi 45 let. Jsem zaměstnán jako vedoucí odboru dopravy ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.. V životě jsem si vyzkoušel různá povolání a to včetně pomáhajících profesí sanitáře v nemocnici či pracovníka přímé péče v sociálních službách (Domov důchodců).
Zdaleka nejvíc mne ale asi charakterizuje vazba k rodné zemi a silné vlastenecké smýšlení, které mne zavedlo i do státních služeb. 9 let jsem byl příslušníkem jednoho z bezpečnostních sborů ČR a v současnosti jsem s hrdostí zařazen v Aktivní záloze AČR, nyní u Vzdušných sil AČR, v rotě bojového zabezpečení AZ 215. letky zabezpečení 21. základny taktického letectva v Čáslavi.
V životě jsem si prošel různými obdobími a v posledních několika letech lze říci, že jsem si sáhnul i na samé na dno, ale pokusil jsem se i v tomto najít nějaký smysl a hlavně se z toho ponaučit a neopakovat stejné chyby. Život mne naučil, že má cenu dělat jen to, v co skutečně věříme, co nám dává smysl a způsobuje vnitřní pohodu a to pro mne Váš projekt beze zbytku splňuje...

S úctou,
Jaroslav Frič"

Jaroslav Frič www

S velkou úctou DĚKUJEME. 

meč a


 

Mgr. Jaroslav Frič