Studenti Anglického gymnázia v Pardubicích

Zveřejněno: 3.prosince 2023

"darovali srdce" AVALONE v projektu VDV - Nadace Olgy Havlové

„Jsme žáci 3. ročníku ze střední školy Anglické gymnázium Pardubice. Zúčastnili jsme se projektu Daruj srdce, kde se nám povedlo získat 10. 000 Kč pro spolek Avalone. Avalone pomáhá dětem, které utrpěly úraz popálením a dětem bojujícím s leukémií. Bylo nám velkou ctí, že jsme mohli pomoci dobré věci a doufáme, že peníze které jsme vyhráli, pomohou lidem, kteří to nejvíce potřebují." - Kryštof Hála, student

"Nám je velkou ctí, že si studenti Anglického gymnázium Pardubice, vybrali k právě nás. A svým zájmem, nadšením a prací získali pro naše malé-obří bojovníky AVALONE krásný dar. 
Za tento dar nakoupíme potřebné věci a dárky pro naše bojovníky a společně se studenty předáme." - Avalone  

Daruj srdce a
Co je na tomto příběhu pomoci nejsilnější?

Do pomoci dětem se přidali mladí, dospívající lidé. Kteří ještě před pár dny sami dětmi byli. A přesto dokáží pomoci, dokáží obětovat svůj čas a s plnou silou a nadšením pomáhat slabším.

Francouzké přísloví říká, že mládí žije z nadějí …Tito studenti nám jasně ukazují, že v mladých lidech NADĚJE JE. Naděje pro nás, NADĚJE pro "LEPŠÍ SVĚT". 

DĚKUJEME Kryštofe, Terezko, Antonie, Yevo Mario a Biyu. 
Daruj srdce e
O projektu Daruj srdce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Dne 24. listopadu 2023 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v Brožíkově síni Staroměstské radnice ocenil 11 týmů, které se zapojily do 4. ročníku studentské výzvy „Daruj srdce“ a navrhly, jak konkrétně podpořit vybranou neziskovou organizaci ve svém okolí. Do výzvy se zapojilo celkem 33 studentských týmů a celkem 163 studentů z celé republiky.

Pro "svou" organizaci studenti získali finanční podporu a prokázali tak svou připravenost zapojit se do aktivit občanské společnosti a pomoci potřebným. Ceny předávali člen dozorčí rady nadace Z. Tůma a její ředitelka M. Granja. více: https://www.vdv.cz/projekty/daruj-srdce/
Daruj srdce webc
Srdečně děkujeme všem, kdo jste se do 4. ročníku výzvy Daruj srdce aktivně zapojili. 

Podpořené projekty:
Tým „BAKET", Anglické gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o., Pardubice  - AVALONE z.s.
Tým „Pastýřky", Gymnázium Benešov - Hospic Dobrého Pastýře, TŘI z.ú.
Tým „EaSko",Evangelická akademie - sociální činnost, Praha 4 - Jahoda z.ú.
Tým „Bílá sova", Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - Modrý kříž
Tým „Parta z hor" -    Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně - Domov sv. Josefa, Červený Kostelec
Tým „Jirsík pomáhá", Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice - Centrum Agáta
Tým „TABLETky", Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín - Slezská diakonie, středisko EDEN Český Těšín
Tým „Podpora Sdílení", Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč - Sdílení o.p.s.
Tým „Hradecké sestřičky", Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové - Středisko rané péče Sluníčko
Tým „Zdravka pro rodinu", Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o. - Centrum pro rodinu a sociální péči 
Tým „Březnické berličky", VOŠ a SOŠ Březnice - Charita Příbram, Denní stacionář'
Více: https://www.vdv.cz/clanky/novinky/ctvrteho-rocniku-vyzvy-daruj-sve-srdce-se-zucastnilo-163-studentu/
Daruj srdce b

„Člověk má dělat to, nač má sílu" - Olga Havlová.
Děkujeme Kryštofe, Terezko, Antonie, Yevo Mario a Biyu za sílu, naději a pomoc Vaší. 
www 7 motol

Na životech dětí ZÁLEŽÍ Iv. Nikitinská AVALONE


 

Studenti Anglického gymnázia v Pardubicích