DĚTI DĚTEM - velmi cenný dar 45.000 Kč

Zveřejněno: 27.dubna 2024

Studenti AGYS - anglického gymnázia v Pardubicích - předali AVALONE obrovský dar. Dar od srdce. Částku 45.000,- Kč, kterou pro děti AVALONE získali v rámci své školní akce Vánoční jarmark. Za touto akcí je několik dní a mnoho hodin příprav, práce, nadšení a organizace. Studentů, jejich rodičů a učitelů. Mnoho krásných nápadů, výrobků, zážitků. O to více si tohoto daru vážíme. A proto za tento dar připravíme společnou radost pro děti AVALONE a studenty AGYS.
Dar ve výši 45.000 Kč mi studenti předali při programu prevence popáleninových úrazů PÁLÍ v AGYS, který se konal 16. 4. 2024. 
agys aam schody 
agys šeka
Tuto obrovskou vlnu pomoci studentů AGYS rozpoutal student Kryštof Hála již minulý rok. Zatelefonoval mi, že se svými spolužáky a paní profesorkou Ing. Monikou Hýblovou, chtějí pomoci AVALONE – dětem těžce popáleným a nemocným. Přihlásili se do projektu Daruj srdce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Tato parta odvážných hrdinů byla Výborem dobré vůle oceněna a získala pro AVALONE vzácný dar ve výši 10.000 Kč.
Daruj srdce e „Jsme žáci 3. ročníku ze střední školy Anglické gymnázium Pardubice. Zúčastnili jsme se projektu Daruj srdce, kde se nám povedlo získat 10.000 Kč pro spolek Avalone. Avalone pomáhá dětem, které utrpěly úraz popálením a dětem bojujícím s leukémií. Bylo nám velkou ctí, že jsme mohli pomoci dobré věci a doufáme, že peníze které jsme vyhráli, pomohou lidem, kteří to nejvíce potřebují.

Ke konci roku jsme měli možnost pomoci znovu. Uspořádali jsme vánoční jarmark, kde se nám podařilo vybrat 45.000 Kč. Doufáme, že vybraná částka co nejvíce pomůže těm, kteří to potřebují nejvíce.

Program "PÁLÍ který zavítal, do naší školy byl pro nás bezpochyby velice přínosný a také OBROVSKÉ varování. Život má každý jen jeden a stačí zlomek vteřiny aby se naše blbnutí změnilo na boj o život. Ne nadarmo se říká "dvakrát měr, jednou řež”. Tímto bych chtěl na všechny apelovat, aby na sebe dávali pozor a vyhýbali se tomuto nebezpečí velkým obloukem. Těším se, až budeme moci AVALONE znovu, jakoukoliv cestou, pomoci." - Kryštof Hála, student, který dokázal a dokazuje rozpoutat tak obrovskou několikanásobnou pomoc. 
Daruj srdce a
V březnu 2024 jsem za AVALONE byla pozvaná na tuto školu Na veletrh fiktivních firem, jako hodnotitel a porotce. Veletrh byl dokonalý. A já užaslá a ohromena, kolik talentu, nových nápadů a života samého v mladých lidech je. Moc si tohoto pozvání vážím.
Agys fiktivní f h
Agys fiktivní f eV dubnu 2024 jsem byla pozvána do AGYS s naším programem prevence PÁLÍ.
agys c „Jsem moc ráda, že jsme hned první rok na této škole mohli podpořit právě AVALONE. Je potřeba brát na vědomí, že naše zdraví nemůžeme brát na lehkou váhu, a to, že jsme zdraví se může během setiny času změnit. Po přednášce od p. Ivany Nikitinské jsem byla trochu zaskočena, ale něco mi řeklo, že bych se měla přidat a podpořit dobrou věc. Věřím tomu, že takových, kteří rádi přidají bude víc. Těším se na další spolupráci i mimo školní prostory. PÁLÍ mě to s Vámi!" - Tatiana Chalupníková 1. A, studentka AGYS, která se přidala k dobrovolnické činnosti AVALONE 
Agys pálí d „Dne 16.4. navštívila naší školu organizace Avalone, která zajistila přednášku pro třídy 1. A a 3. A. Paní Nikitinská, zakladatelka této organizace, nás seznámila nejen s riziky vzniku popálení, ale i s příběhy mladých lidí, kterým se toto postižení bohužel nevyhlo. Přednáška na nás zapůsobila a myslíme, že si budeme více vážit svého zdraví.
Dávejte na sebe pozor" – Natálka Michálková, žákyně Agys"

AGYS – DĚKUJEME Vám za tak obrovskou podporu a pomoc OD SRDCE. Moc si toho vážíme. Dáváte nám sílu do dalších bojů, víru v dobro v lidech a jistotu, že se o budoucnost světa nemusíme bát. 
Francouzké přísloví říká, že mládí žije z nadějí …Vy nám jasně ukazujete, že v mladých lidech NADĚJE JE. Naděje pro nás, NADĚJE pro "LEPŠÍ SVĚT". 
12 24 AVALONE kalendář - Motol

Je krásné, když i dětem NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ

Iv. Nikitinská .- AVALONE

Patron: Kabát, Dymytry 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou - AČR
Partneři: MUDr. Tomáš Hála, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace Clementia 

Odkazy: 
Daruj srdce - projekt Výboru dobré vůle Olgy Havlové, v němž byli studenti AGYS oceněni a získali pro AVALONE 10.000 Kč na ochranu dětí před těžkými popáleninovými úrazy. https://pali.avalone.cz/news/364/50/Studenti-Anglick%C3%A9ho-gymn%C3%A1zia-v-Pardubic%C3%ADch

PÁLÍ - program prevence popáleninových úrazů: https://pali.avalone.cz/news/281/50/P%C3%81L%C3%8D-tour-je-ZP%C4%9AT.-P%C3%81L%C3%8D-DO-%C5%A0KOL
PÁLÍ v AGYS:  https://pali.avalone.cz/news/374/50/P%C3%81L%C3%8D-preventivn%C3%AD-program-v-AGYS

 

 


 

DĚTI DĚTEM - velmi cenný dar 45.000 Kč