Jsme AVALONE

spolek popálených a těžce nemocných dětí, rodičů a kamarádů. 
Chráníme děti před devastujícími popáleninovými úrazy. 
Zachraňujeme děti umírající na leukémii hledáním dárců kostní dřeně. 
Pomáháme dětem." - Iv. Nikitinská, zakladatelka

Patron: KABÁT, DYMYTRY, 22. letecká základna vrtulníkového letectva - Armáda České republiky

banner-PALI 2024
12 24 AVALONE kalendář - Motol
Naše činnost v klipu na skladbu DYMYTRY - My ještě nechcem jít. 

Jedna z nejdůležitějších oblastí činnosti AVALONE je primární prevence popáleninových úrazů, hledání dárců kostní dřeně a všestranná pomoc popáleným a nemocným dětem, jejich rodinám a blízkým. 

Každý rok je v ČR diagnostikováno přes 1 000 případů chorob krvetvorby. Z toho přibližně u 80 dětí.
Pro mnohé z nich je jedinou záchranou a nadějí na život transplantace kostní dřeně.
Transplantace kostní dřeně má vysokou úspěšnost, u dětí až 90%. Dárců kostní dřeně je však málo.
Pro každého čtvrtého pacienta se bohužel vhodný dárce nenajde a pacient umírá. 

Každý rok v ČR utrpí úraz popálením takového rozsahu, že je nutný zásah lékaře, přes 100 000 lidí. Z toho 40 000 dětí. Děti, které tento úraz přežijí, mají často dlouhodobé následky. Jizvy na těle i na duši. 95% popáleninových úrazů můžeme zabránit! Popálení a opaření jsou třetím nejčastějším smrtelným úrazem dětí. ČR patří mezi státy s největší úmrtností dětí v důsledku úrazů.

MĚNÍME TO. ZMĚNÍME TO. MUSÍME.

NA ŽIVOTĚ DĚTÍ ZÁLEŽÍ.

Začátky AVALONE  - 2013

Filip svým vítězstvím nad těžkým popáleninovým úrazem a odvahou svůj příběh zveřejnit, odstartoval AVALONE. 

95% úrazů popálením lze předejít

Dan - těžký popáleninový úraz ohněm - transplantovaná kůže na 93 % těla. 

Denny - těžký popáleninový úraz elektrickým proudem. Amputace poloviny těla. 

Filip a Denny po těžkém popáleninovém úrazu před klinikou popáleninové medicíny FNKV

yxviabona dan
Součastnost AVALONE 
111 33 AVALONE kalendář - Barevný běhSpolupráce s org. Rozběháme Česko

111 43 AVALONE kalendář - NebePartnerství s Armádou České republiky 

19 AVALONE kalendář - Běh pro válečné vet.
6 24 AVALONE kalendář - prevencePÁLÍ - program prevence ve školách 

111 w vila avalona kolážAVALONE na festivalech - hledáme dárce kostní dřeně, prevence popáleninových úrazů 

111 w Kabát Patron

Skladbu Burlaci nám věnovali naši patroni KABÁT 

Skladbu Strážní andělé nám věnovali naši patroni: HARLEJ

Úrazy popálením patří k nejtragičtějším a nejstrašlivějším úrazům. Vyznačují se vysokou mortalitou v každém věku. U dětí znamenají téměř vždy bezprostřední ohrožení života. Když už člověk tento úraz přežije, čeká ho velmi bolestivá, náročná a dlouhodobá léčba. Léčba, která nikdy nekončí. Úraz popálením zanechává devastující, celoživotní následky. Hluboké jizvy, na těli i na duši. Nezměrné tělesné i duševní utrpení je často nad dětské síly. 

Až 45% lidí po úrazu popálením trpí depresemi, posttraumatickým stressovým syndromem, úzkostnými poruchami, fobiemi, poruchami kontaktu s realitou, posttraumatickými flashbacky, poruchami chování, ADHD, děsivými vzpomínkami, nočními můrami, zlými sny. Po překonání úrazového traumatu dochází u dětí s viditelnými následky k druhotné traumatizaci. K traumatizaci způsobené krom jiné necitlivým chováním lidí, se kterými se po propuštění z nemocni v běžném životě při svém hrdinném  boji setkávají.
Dochází k sociálnímu vyloučení, k tzv. sociální smrti. 

To se však nutně nemusí stát. 95 % popáleninových úrazů lze předejít. Prevencí. 

Na životech dětí ZÁLEŽÍ. Iv.Nikitinská