Program prevence a pomoci PÁLÍ!

je ucelený program, zaměřený na předcházení popáleninovým úrazům, krizovou intervenci popáleným, jejich rodinám a blízkým, a podporu a pomoc popáleným teenagerům v návratu do plnohodnotného života ve zdravé společnosti.

Vítejte v AVALONE

banner

Ochraňovat děti, by mělo být přirozeností každého člověka. Stejně tak pomáhat těm dětem, které se ochránit nepodařilo. 

Jedna z nejdůležitějších oblastí činnosti spolku AVALONE je primární prevence popáleninových úrazů a všestranná pomoc dospívajícím popáleným dětem, jejich rodinám a blízkým. Šíření pomoci dál a dál.

Jsme BOJOVNÍCI AVALONE. Sami po popáleninovém úrazu. A naši blízcí a přátelé. Nyní chráníme další a další děti, aby nezažily bolest a tak strašné následky, jako my. 

Vítejte v AVALONE. 

 

Ročně utrpí v ČR úraz popálením, který vyžaduje zásah lékaře, přes 100.000 lidí. Přes 300 lidí každý den. Z toho cca 140 dětí. Každý den.

Pomůžeme-li ochránit alespoň jedno jediné dítě od nezměrné bolesti a celoživotních, devastujících následků, tak naše snaha má smysl. 

95% úrazů popálením lze předejít

Úrazy popálením patří k nejtragičtějším a nejstrašlivějším úrazům. Vyznačují se vysokou mortalitou v každém věku. U dětí znamenají téměř vždy bezprostřední ohrožení života. Když už člověk tento úraz přežije, čeká ho velmi bolestivá, náročná a dlouhodobá léčba. Léčba, která nikdy nekončí. Úraz popálením zanechává devastující, celoživotní následky. Hluboké jizvy, na těli i na duši. Nezměrné tělesné i duševní utrpení je často nad dětské síly. 

Až 45% lidí po úrazu popálením trpí depresemi, posttraumatickým stressovým syndromem, úzkostnými poruchami, fobiemi, poruchami kontaktu s realitou, posttraumatickými flashbacky, poruchami chování, ADHD, děsivými vzpomínkami, nočními můrami, zlými sny.

Po překonání úrazového traumatu dochází u dětí s viditelnými následky k druhotné traumatizaci. K traumatizaci způsobené krom jiné necitlivým chováním lidí, se kterými se po propuštění z nemocni v běžném životě při svém hrdinném  boji setkávají.

Dochází k sociálnímu vyloučení, k tzv. sociální smrti. 

To se však nutně nemusí stát. Lze pomoci.

 

 

 

wPetrovice d

yxVia Bona www

yxviabona dan