Přihláška do registru dárců kostní dřeně

Zde můžete zanechat svůj kontakt. Kontakt na vás předáme pro vás nejvhodnějšímu registru dárců, který vás bude následně kontaktovat.

Jméno a příjmení*
Rok narození*
E-mail*
Telefon*

 Podmínky vstupu do registru

- věk od 18 do 40 let věku (do 41. narozenin)
- výborný zdravotní stav
- bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
- hmotnost více než 50 kg
- veřejné zdravotní pojištění platné v ČR

Registrace nebolí, trvá pouze 8 minut Vašeho času. Dá však NADĚJI NA ŽIVOT Matějovi, Petříkovi a všem dalším dětem i dospělým, kteří bojují s leukémií, umírají a s nadějí čekají na svého zachránce. 

Akutně HLEDÁME DÁRCE DŘENĚ pro Matěje: https://pali.avalone.cz/news/363/50/Akutn%C4%9B-HLED%C3%81ME-D%C3%81RCE-D%C5%98EN%C4%9A-pro-Mat%C4%9Bje
Matěj bbw jpg

Příběh Petříkahttp://pali.avalone.cz/news/339/50/HRAJE-SE-O-%C4%8CAS.-Hled%C3%A1me-d%C3%A1rce-d%C5%99en%C4%9B-pro-Pet%C5%99%C3%ADka

Péťa wb

Výzva dětí AVALONE a jejich rodičů k darování kostní dřeně: http://pali.avalone.cz/news/336/50/CHCEME-%C5%BD%C3%8DT.-V%C3%BDzva-d%C4%9Bt%C3%AD-bojuj%C3%ADc%C3%ADch-s-leuk%C3%A9mi%C3%AD

Patron výzvy CHCEME ŽÍT - KABÁT
Kabát výzva w 23